Praha, 27. března 2018 – Hrozí prohlubování sociální nouze lidí v ohrožených lokalitách, uzavírání vyloučených skupin do sebe a tak i další zvyšování nákladů státu. Ze začarovaného kruhu nás dle Pirátů i zainteresovaných odborníků dostane podpora standardního bydlení v běžné zástavbě namísto výstavby tzv. sociálních domovů tedy de facto ubytoven. Shodli se na tom odborníci na dnešním semináři k ukončování bytové nouze v ČR. Semináře se účastnili i poslanci a zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva financí ČR. Za Piráty se akce zúčastnila první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová, poslankyně Poslanecké sněmovny PČR.

Dostupnost bydlení vnímá Pirátská strana jako jeden z nejdůležitějších společenských problémů, i proto se tématu z pozice garantky věnuje Olga Richterová, místopředsedkyně sněmovního Výboru pro sociální politiku.

„Výstavba státních ubytoven se neukazuje jako dlouhodobě efektivní. Jejich výstavba generuje další koncentrovaná místa chudoby a lidé v nich nezískávají kompetence k bydlení. A navíc jsou ve srovnání s byty provozně velice drahé, například kvůli vrátnicím,“ uvedla po semináři pořádaném Platformou pro sociální bydlení Richterová.

Na představitele MMR poslankyně Richterová apeluje, aby zajistili celospolečenskou diskuzi o bydlení a pomohli dosáhnout dohody se všemi dotčenými skupinami, jako jsou starostové obcí a zástupci místních samospráv. Podle Richterové je nutné najít shodu s představiteli Svazu měst a obcí a se Sdružením místních samospráv, kterých se problematika týká nejvíc.

„Je nutné najít rovnováhu mezi obcemi a státem, jasně určit cíle a vyčlenit patřičné prostředky, které budou vynaloženy účelně na financování standardního bydlení rozptýleného v běžné zástavbě. Obce musí mít důvěru ve stát, který nebude jen tím, kdo ukládá povinnosti a dál se nestará. Na druhou stranu stát musí mít přehled o tom, jakou finanční, materiální i lidskou podporu by obce ocenily, vedle diskutovaných změn v rozpočtovém určení daní,“ přiblížila Richterová, jak si rámcově představuje vzájemný vztah a spolupráci státu a obcí.

Další setkání tentokrát svolané MMR se uskuteční již 5. dubna a za Piráty se jej bude účastnit Ivan Bartoš, předseda strany a předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Ten se problematikou vyloučených lokalit zabývá již několik let a upozorňuje především na lidský aspekt a obavy lidí ze ztráty bydliště:

„S jistotou fungujícího státu se žije úplně jinak než ve strachu z výpovědi nebo odebrání dětí kvůli bydlení na ubytovně. Lidé se nesmí bát ztráty bydlení. Obecní a družstevní byty i sociální bydlení pro nejpotřebnější uspoří celému systému, zejména na druhotných nákladech, ale nejen těch. Jsem rád, že se diskuze nad tak důležitým celospolečenským tématem vede věcně a odborníkům se dostává náležité pozornosti,“ dodává Bartoš.