Praha, 24. srpna 2018 – 30. srpna skončí připomínkové řízení k nařízení vlády, které mění kategorizaci některých zbraní. Pokud nařízení projde, bude znamenat komplikace především pro spolky vojenské historie. Znehodnocené zbraně, které spolky používají, mají být nově přeřazeny do kategorie ostrých zbraní a pro jejich držení bude nutný zbrojní průkaz. Historické zbraně dosud spadají do kategorie D nepodléhajících registraci a nařízení vlády to může změnit. Piráti s tím nesouhlasí, protože stávající úprava riziko zneužití znehodnocených zbraní již dostatečně minimalizuje a Česká republika cíl směrnice již naplňuje.

„Přeměna “ostré” zbraně na expanzní je v našich předpisech pro znehodnocování popsána dostatečně přísně. Je v souladu se směrnicí EU, podle níž nemá být možné takovou zbraň přeměnit zpět na ostrou. Respektive pouze se znalostmi, které umožňují vyrobit i zbraň novou. Proto se nařízení vlády jeví jako nepřiměřené a nekoncepční a bude dopadat na spolky zabývající se vojenskou historií, pro které to bude znamenat neúměrnou administrativní zátěž při pořizování nových zbraní. Krom toho členové spolků mladší 21 let nebudou mít možnost se plnohodnotně účastnit akcí,“

uvedl poslanec Lukáš Kolářík, místopředseda sněmovního Výboru pro bezpečnost.

„Nařízení vlády vnímám jako krok, kterým chce vláda ukonejšit Evropskou unii, protože nestíhá implementovat směrnici o zbraních. Takže ji chce obejít nařízením vlády, kterým lidem vnutí silně restriktní politiku, kterou nebere ohled na zájmové spolky. Aktuální legislativa pro držení zbraní v ČR je podle Pirátů plně dostačující a vyhovující,“

dodal Kolářík.

Návrh nařízení vlády, které má suplovat směrnici platnou od 14. září, předložil 9. srpna ministr vnitra Jan Hamáček. K samotné směrnici EU se vláda v uvedeném termínu nedostane. Proto se snaží prosadit uvedená opatření nařízením vlády, ke kterým se Sněmovna nemůže vyjádřit, což je pro Piráty nepřijatelné.