Praha, 13. března 2019 – Poslanecká sněmovna dnes schválila novelu zákona o podpoře sportu, která zakládá Národní sportovní agenturu. Ta nebude podléhat žádnému ministerstvu. Piráti proto varují před způsobem, jakým mohou být finance rozdělovány. Obávají se, že peníze namísto podpory volnočasového sportu pro širokou veřejnost skončí hlavně u těch, kdo peníze dále přerozdělují. Problematické podle Pirátů tedy je, že na rozhodování o přidělování dotací se budou zřejmě podílet velké sportovní asociace, které jsou zároveň příjemci dotací. Strana upozorňuje, že hospodaření ve sportu nebude dostatečně transparentní.

„Vznik agentury ve schváleném znění legislativy považuji za prohru všech, kteří se zabývají volnočasovým sportem a aktivitami pro děti a mládež. Očekávám, že veřejné peníze více potečou směrem k vrcholovému sportu a zejména k aparátu s ním spojeným, na místo podpory a rozvoje volnočasových sportovních aktivit široké veřejnosti,” varoval pirátský poslanec Lukáš Bartoň.

O rozdělování dotací bude nově rozhodovat předseda agentury spolu se svým poradním orgánem, který se bude skládat ze zástupců sportovního prostředí. O dotacích tak s největší pravděpodobností budou rozhodovat členové největších sportovních asociací, kteří jsou zároveň příjemci dotací. Rozdělování dotací tak bude probíhat ještě více mimo kontrolu veřejnosti než doposud.

Piráti se snažili prosadit zavedení a posílení transparence ve sportu s cílem omezit prokorupční prostředí, které je pro tuto oblast příznačné. „Oblast sportu je silně postižena klientelistickými vazbami a zaslouží si zákonnou intervenci a narovnání tohoto prostředí,” nechal se slyšet Bartoň, který zároveň předložil několik návrhů, jejichž hlavním cílem bylo, aby oblast sportu zůstala v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, kterému by byla Národní sportovní agentura podřízena a zůstala tak alespoň částečně pod kontrolou veřejnosti.

Piráti kritizují také to, jakým způsobem byly v předloženém návrhu stanoveny požadavky na výkon předsedy agentury pro sport. „V návrhu je obsažena výjimka ze zákona o střetu zájmů, aby předsedou mohl být poslanec nebo senátor. Výkon funkce předsedy agentury přitom požaduje takové kvalifikační požadavky, které bude, jako jeden z mála, splňovat právě samotný předkladatel návrhu, poslanec Hnilička. Novelu zákona tak lze označit za návrh Lex Hnilička,” dodal Bartoň.