Ostrava, 18. srpna 2021 – Národní sportovní agentura, jejíž zásadní rolí je podpora sportu a sportovišť, nečekaně po osmi měsících zrušila největší dotační program sportovní infrastruktury Investice nad 10 mil. Kč. O týden později sice zveřejnila dotační výzvu Regiony 2021, ta je ale v řadě ohledů nevyhovující. Postup navíc vyvolal velký chaos. Města, kraje a sportovní kluby na základě dosavadních zkušeností s financováním projektů předběžně počítaly, nyní je čekají vážné komplikace. Poukázala na to náměstkyně primátora Ostravy pro školství a sport za Piráty Andrea Hoffmannová. Uvedla, že transparenci a stabilní financování sportu je třeba zajistit jasnými podmínkami, kritérii pro hodnocení dotací a také jejich včasným zveřejněním, aby byl pro všechny zaručen rovný přístup.

Andrea Hoffmannová, která je zároveň členkou vládního týmu koalice Pirátů a Starostů, upozornila, že změny nejenom ohrozí realizaci dlouhodobě plánované sportovní infrastruktury, ale naruší i rozpočty měst a krajů: „Samosprávy i sportovní kluby a organizace měly v mnohých případech i vysoutěžené dodavatele pro stavbu. Místo podpory investic v době krize se rozvoj infrastruktury prakticky zastavil a mnohé projekty nebudou realizovány, protože žadatelé nemají dostatečné finanční zdroje na jejich realizace bez podpory NSA. Agentura by měla dotační programy projednávat se zástupci měst a krajů, aby nastavené parametry odpovídaly reálným potřebám.“

Po zrušení původní výzvy agentura reagovala vypsáním nové - Regiony 2021. Ta však nepodporuje rekonstrukci ani výstavbu sportovišť u škol, sportovní haly pro míčové sporty, bazény do 25 m či malé zimní stadiony.

„Výzva zcela rezignuje na podporu nových sportovišť a sportovních hal v blízkosti škol. Je nekoncepční a diskriminující vůči konkrétním sportům i potřebám obcí, měst a krajů. Veškeré výzvy je třeba zveřejňovat včas. Jedině tak lze systematicky sport nejen podporovat, ale i rozvíjet,“ uvedla Hoffmannová.

Své zkušenosti přidala i náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Hana Hajnová: „Jenom v Kraji Vysočina víme o několika podaných projektech, které marně více než půl roku čekaly na informace. V Telči podali žádost s pořadovým číslem 2 a zprávu o dalším postupu obdrželi od agentury až 26. července letošního roku. Informaci o tom, že o týden později byla celá výzva zrušena, se jim ale bohužel nikdo z agentury neobtěžoval sdělit. To se zástupci města dozvěděli ode mě, když se s úlevou chtěli podělit o informaci, že se projekt pohnul a město chystá podklady pro vydání rozhodnutí. Po devíti měsících práce, plánování, výběrových řízení a čekání přišla další nejistota a frustrace. Navíc není vůbec jasné, zda město bude vůbec moci svoji žádost podat znovu. Tento styl komunikace ničí veškerou důvěru žadatelů v dotační systém NSA.“

Programovou vizí Pirátů je, aby sportovní dotace byly rozdělovány sportovním klubům přímo a transparentně. Financování aktivně sportujících členů by mělo probíhat bez ohledu na účast ve svazech a svazových soutěžích.