Praha, 8. dubna 2020 - Sněmovna včera přijala pirátský návrh k vládnímu návrhu zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020. Návrh má zajistit zjednodušení dokládání nároku na příspěvek na bydlení a přídavek na dítě nejen v dubnu tohoto roku, ale v případě potřeby by bylo možné stejný postup použít ještě jednou také v červenci 2020.

„Více než 200 tisíc lidí by se totiž jinak muselo dostavit na úřady práce, aby jim výplata opakujících se dávek státní sociální podpory, příspěvku na bydlení a přídavku na dítě navázala z jednoho čtvrtletí na druhé. Ano, i jindy bylo možné doložit doklady poštou nebo datovou schránkou se zaručeným elektronickým podpisem, ale nyní jde o to, aby se doklady nemusely posílat vůbec,” vysvětluje předkladatelka návrhu Olga Richterová a zdůrazňuje: „Administrativa musí být v následujících měsících co nejjednodušší, bez nutnosti opakovaně chodit na úřad nebo podávat a dokládat stohy dokumentů.”

Pro druhé čtvrtletí, které už začalo, budou za doklady považovány ty, které byly předloženy v prvním čtvrtletí. Piráti navrhují, aby zákon umožnil udělat to samé v roce 2020 ještě jednou, a to v červenci, pokud by byl tou dobou i nadále omezen provoz krajských poboček Úřadu práce ČR.

„Pokud bude tou dobou vše za námi, Piráty navržené opatření se nepoužije. Šetříme tím síly zákonodárců na další vlnu zákonů, která se na ně v těchto nelehkých dobách valí,” komentuje Richterová.

Nové žádosti o příspěvek na bydlení a přídavek na dítě budou lidé dokládat podle stále platného zákona o státní sociální podpoře a zároveň v režimu nouzových opatření, tedy i mailem bez elektronického podpisu, s ofocenými doklady v příloze, nebo v papírové podobě do schránek umístěných na budovách úřadů práce zvenčí. Komu se situace zhorší natolik, že bude mít nárok na vyšší dávku než v minulém čtvrtletí (týká se zejména příspěvku na bydlení), ten také může podat žádost novou a doložit nové doklady. Pro většinu současných příjemců ale pro duben platí, že na Úřad práce ČR nemusí vůbec chodit ani tam nic posílat a příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě mu bude automaticky prodloužen na období za duben až červen. Pokud ještě koncem června bude provoz na úřadech práce omezen, zopakuje se stejný scénář ještě jednou v červenci pro období od července do září tohoto roku.