Text zprávy mimo jiné varuje před zranitelností Unie, vyplývající z čínského monopolu na několik klíčových technologií a kritických surovin. „Obrovské a státem dotované čínské společnosti jako Huawei se staly dominantními dodavateli součástek, které se používají v kritické infrastruktuře Evropské unie. To jim potenciálně umožňuje zapojit se do průmyslové špionáže proti evropským podnikům a v nejhorším i naši klíčovou infrastrukturu zablokovat či zničit v případě vojenského konfliktu,” upozorňuje na přítomnost čínských technologií v Evropské unii Gregorová.

Není možné upřednostňovat krátkodobé ekonomické zájmy před naší dlouhodobou bezpečností, ta jim musí být nadřazena. Dnes schválená rezoluce obsahuje konkrétní kroky, jak vliv Číny omezit a ochránit tak naší infrastrukturu. Důležitý je především apel na Komisi, aby co nejdříve implementovala zákon o kritických surovinách, který má za cíl posílit odolnost dodavatelského řetězce Evropské unie skrze jeho diverzifikaci. Vyzýváme také Komisi a Radu, aby vyloučily používání zařízení a softwarů od výrobců se sídlem v Číně v naší kritické infrastruktuře – jako již například udělalo Česko u Huawei a budování 5G sítí – a aby členské státy prověřovaly příchozí i odchozí investice s přímými vazbami na čínskou vládu. Tyto kroky jsou klíčové nejen pro ochranu našich bezpečnostních zájmů, ale také k zachování evropské konkurenceschopnosti,” popisuje Gregorová.

Čínská komunistická strana dala jasně najevo prostřednictvím svých zákonů o národní bezpečnosti i opakovanou praxí, že data všech evropských občanů i přístup k jakékoli vojenské nebo komerční technice a know-how je podle ní v pořádku ukrást. Vpustit Čínou vyrobené a kontrolované nástroje či aplikace do naší kritické infrastruktury proto představuje velké riziko,” ukončuje Gregorová.