Praha, 25. května 2020 – Vláda na základě vydaných opatření postupně umožňuje návrat některých žáků a studentů do škol. Ministerstvo školství proto na začátku května zveřejnilo pokyny k obnovení provozu škol a zajištění hygienických podmínek. Vydané pokyny nicméně mezi školami i rodiči vyvolaly spíše zmatek a nejistotu. Informace jsou chaotické a přicházejí příliš pozdě. Piráti proto zpracovali detailní analýzu a doporučení pro případ, že se bude scénář s uzavřením škol opakovat.

V souvislosti s přípravou otevření škol je podle Pirátů jedním z hlavních problémů chaotická a nepřehledná komunikace navržených opatření a velké prodlevy ve zveřejňování důležitých informací. Zřizovatelé i školy se dozvídají se zpožděním, jak má příprava na obnovení provozu škol přesně proběhnout. Díky prodlevě ve vyjednávání o ošetřovném bylo těžké odhadnout, kolik dětí se do školy reálně vrátí. To samozřejmě koordinaci a přípravu otevření škol komplikuje. V mnoha případech školy zahájily přípravu po vlastní ose ve spolupráci se svými zřizovateli. Mateřské školy z vládních opatření vypadly úplně, jako kdyby přestaly existovat.

Komunikace navržených kroků navíc není dostatečně srozumitelná. Školám z pokynů často není jasné, co je závazné a co je pouze doporučující. Chybí bližší informace o tom, jak postupovat v případě podezření na nákazu COVID-19. Má se uzavřít celá škola? Nebo stačí zrušení školní skupiny, ve které je podezření na nákazu? Jak má postupovat ředitel a zřizovatel? Odpovědi na tyto otázky chybí nebo jsou příliš obecné a abstraktní.

Přijatá opatření a na ně navazující pokyny nejsou v mnoha případech dostatečně zdůvodněny a vysvětleny. Doteď není zřejmé, proč se v mateřské škole mohou do třídy vrátit všechny děti, zatímco na prvním stupni vznikají školní skupiny, kde může být maximálně patnáct dětí. Na základě jakých dat nebo epidemiologických doporučení bylo původně rozhodnuto, že speciální školy zůstanou zavřené? Piráti na začátku května ve Sněmovně vyzvali vládu, aby zveřejnila a poskytla data a informace, na jejichž základě jsou vládou opatření uvolňována. V obdobném duchu vyzval vládu i Senát.

V první řadě musí být jasné, na základě čeho jsou pokyny pro školy a rodiče připraveny. Takové informace mají být vládou neprodleně zveřejněny a komunikovány směrem k veřejnosti. K tomu ale nedošlo. V některých případech to působí, že byly pokyny pro školy připraveny od stolu a bez předchozí konzultace s odbory, zřizovateli nebo školami. Z pokynů není na první pohled zřejmé, co je pro školy a rodiče závazné nebo pouze doporučující. Pokud by se měla situace s uzavřením škol opakovat, musíme být všichni v dostatečném předstihu obeznámeni s tím, co se bude dít a proč. Musíme být lépe připraveni,” uvedl pirátský poslanec Lukáš Bartoň.

Podle Pirátů se ministerstvu školství příliš nepovedla ani včasná koordinace přípravy škol před jejich otevřením a nastavení potřebné podpory zřizovatelům i školám.

„Jsme ve výjimečné situaci. Chápeme tedy, že mělo ministerstvo školství v přípravě otevření škol omezený prostor a bylo pod tlakem. To ovšem nic nemění na tom, že příprava scénářů pro otevření škol měla začít již v okamžiku, kdy se rozhodlo o jejich uzavření. Do přípravy plánů měli být od začátku zapojeni zřizovatelé i školy, a to se nestalo. Místo toho se zřizovatelé, školy i rodiče dozvídají důležité informace v momentě, kdy je již dávno potřebovali znát. To jsme mohli vidět i v případě nastavení ošetřovného. Do poslední chvíle nebylo jasné, kdo bude mít na ošetřovné nárok. Rodiče se přitom již měli rozhodnout, zda se jejich děti do školy vrátí nebo ne,” dodává pirátská poslankyně Lenka Kozlová.

A jak by postupovali Piráti v případě, že by mělo znovu dojít k uzavření škol?

„Důležité bude vyhodnocení přechodu škol na online výuku a postupu přípravy návratu dětí do škol. Takové zhodnocení by mělo být východiskem pro nastavení cílené podpory školám a jejich zřizovatelům a pro přípravu na obdobné situace. Zároveň bychom zveřejnili hygienická a zdravotní kritéria, na jejichž základě bychom zahájili přípravu konkrétních opatření a doporučení se zapojením zřizovatelů a škol. Ve spolupráci s odbory, zřizovateli a školami bychom zaměřili pozornost na identifikaci rizikových situací, pro které by měl existovat návod nebo doporučení, jak postupovat. A pak to samozřejmě stojí na komunikaci, která byla dosud i dle naší analýzy nejslabším článkem. Navržená opatření musí být řádně zdůvodněna a vysvětlena. A především musí být srozumitelná, přehledná, včas dostupná a realizovatelná,” dodává Bartoň.

Analýza a doporučení Pirátů pro případ, že se bude scénář s uzavřením škol opakovat.