Praha, 24. ledna 2020 – Pirátský poslanec Ondřej Polanský navrhnul úpravu zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury. Návrh má umožnit, aby se členové Dozorčí rady SFDI mohli účastnit všech jednání Výboru SFDI. Současné znění zákona totiž nijak nespecifikuje formu, jakou má dozorčí rada dohlížet na činnost a hospodaření SFDI. Nutnost změny potvrdila nedávná skandální odhalení na Ministerstvu dopravy, které právě prostřednictvím SFDI připravilo zakázku na e-shop pro dálniční známky v hodnotě 401 milionů korun, ačkoliv celý systém lze připravit za řádově nižší náklady.

„Kontrolní mechanismy jsou nedostatečné. Práce pětičlenné Dozorčí rady SFDI nyní spočívá víceméně pouze v přijímání vybraných informací poskytnutých výborem nebo ředitelem fondu nebo pouze rozpravou nad zápisem z jednání výboru. Ten pak vezme na vědomí bez znalosti okolností a pozadí jednotlivých témat. Tento systém je ryze formální a dozorčí rada tak nemůže plnit svou kontrolní roli. Náš návrh, který spočívá pouze v doplnění jedné věty, má tak významný protikorupční potenciál; SFDI totiž každoročně hospodaří se sumou blížící se sto miliardám korun. Je tedy v zájmu veřejnosti, aby byla úprava přijata co nejdříve. Proto navrhnu, aby tisk prošel zrychlenou procedurou dle paragrafu 90 Jednacího řádu Poslanecké sněmovny, tedy pouze v jediném čtení. Vzhledem k tomu, že návrh podpořily všechny poslanecké kluby, očekávám konsensuální přijetí navržené úpravy,“ informoval Polanský, který je místopředsedou Podvýboru pro dopravu.

Návrh se na plénu Sněmovny může objevit již na další schůzi, která začne v prvním březnovém týdnu.