Praha, 27. června 2018 – Poslanecká sněmovna dnes poslala pirátský návrh na dekriminalizaci alkoholu na vodě do druhého čtení. Cílem novely je snížení represe ze strany státu vůči vodákům a podpora svobodného rozhodování lidí.

„Návrh je nastaven tak, aby netrestal vodáky, kteří na vodě požili alkohol v takové míře, že jsou i nadále způsobilí ovládat plavidlo, neohrožují ostatní účastníky plavby, zdraví svoje nebo ostatních či majetek třetích osob. Novela rozhodně nemá vodáky zbavovat povinnosti dodržovat zákony, které se plavby týkají. Žádné neřízené opíjení na vodě by se tak nekonalo, protože vodáci jsou vázáni celou řadou zákonů, které jejich chování upravují. A týká se malých nemotorových plavidel, které nepodléhají zápisu do plavebního rejstříku,“ uvedl pirátský poslanec Lukáš Bartoň.