Praha, 26. května 2020 – Ve čtvrtek má být předložen Legislativní radě vlády nový stavební zákon z dílny Ministerstva pro místní rozvoj. Piráti plně podporují záměr urychlit a zjednodušit povolování staveb, tím pádem i zlepšit dostupnost bydlení. Piráti s legislativou vzniklou bez potřebných analýz nesouhlasí. Expertní skupina Pirátů proto se zástupci sněmovních stran zahájila po diskusích s ministerstvem práci na přípravě komplexního pozměňovací návrhu, který bude stát na principech digitalizace a transparentnosti.

„Pirátskou prioritou číslo jedna je dostupné bydlení. Jsme si vědomi toho, že výstavba nových bytů či vlastní výstavba bude možná jen tak rychle, jak rychlé a jednoduché bude stavební řízení. Vítáme tak snahu ministerstva pro místní rozvoj tuto situaci urychleně řešit, na podobu stavebního zákona však máme odlišné požadavky. Nejde jen o to rychle stavět, nutné je brát v úvahu i všechny dopady nové legislativy, a především zachovat princip Jedno místo – jedno podání – jedno řízení, na kterém je i širší politická shoda, a který díky digitalizaci celý proces řízení výrazně urychlí,“ uvedl k tomu předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„V minulosti jsme jednoznačně odmítli návrh na zřízení „superúřadu,” který by rozhodování oddálil od občanů, samospráv a dotčeného území. Vznikla by zcela nová soustava centrálně řízených úřadů. Tento záměr se po hlasitém nesouhlasu nejen opozičních politiků, ale i odborníků, starostů i akademiků naštěstí podařilo zastavit alespoň na úrovni obcí. V novém návrhu ale přetrvává řada nešvarů včetně nedostatečné ochrany veřejných zájmů. Měli bychom se inspirovat vyspělou Evropou – tam je transparentnosti, předvídatelnosti, a hlavně rychlosti rozhodování o výstavbě dosahováno díky podrobné územně plánovací dokumentaci. Její přípravu tak Piráti jednoznačně podporují,“ dodal Bartoš.

Protože si Piráti uvědomují nutnost zrychlení a zefektivnění stavebních řízení. Vítají proto komplexní pozměňovací návrh zavádějící lepší optimalizací procesů a digitalizaci.

„Pirátští poslanci intenzivně pracují se svým expertním a poradním týmem v konstruktivním duchu s politickými partnery, aby současný návrh ministerstva, který nemá ani podporu hejtmanů, nepřinesl na podzim, kdy ho vláda hodlá poslat do sněmovny, více škody a nákladů než užitku. Pravidelně se účastníme politické a věcné diskuze o zákonu v rámci grémia Ministerstva pro místní rozvoj, jednáme s hlavním městem Prahou, jsme v kontaktu s akademickou obcí i představiteli samospráv. Hodláme s kolegyněmi a kolegy zopakovat loňský úspěch, kdy na výboru pro veřejnou správu, kterému mám tu čest předsedat, vznikly nejen dva zásadní zákony české digitalizace, ale i zákon o digitálních technických mapách. Ten je předpokladem zásadních změn v oblasti stavební praxe v České republice,“ nastínil předseda Pirátů.

Bartoš, stojící v čele Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, se v zájmu zlepšení a urychlení přípravy nového stavebního zákona zapojil do procesu přípravy kompromisního návrhu. Od ledna 2020 funguje pracovní skupina zaměřená na elektronizaci stavebního řízení a nový stavební zákon. Za Piráty byli do této skupiny nominováni poslanec František Elfmark, legislativní analytik Martin Archalous, urbanistka Kristýna Jirsová, vysokoškolský pedagog Petr Svoboda a architekt Tomáš Vích.

Nový stavební zákon má podle Pirátů vycházet z principu „jedno místo – jedno podání – jedno řízení“. Stát by měl na čtyřech pilířích:

  • Územní plánování jako základní strategický nástroj koordinovaného rozvoje
  • Transparentní a předvídatelné povolovací procesy
  • Nezávislá a profesionální ochrana veřejného zájmu
  • Digitalizace stavební a územně plánovací agendy