S ohledem na pochybení, ke kterým mělo dojít při sčítání hlasů v evropských volbách ze strany komisí, se dnes pirátský poslanec Jan Lipavský obrátí v rámci interpelací na ministra Hamáčka ve věci volebního výzkumu, jehož realizace byla doposud postupem Ministerstva vnitra znemožněna. Výzkum má podle Lipavského objasnit příčiny těchto pochybení. „Dovoluji si připomenout, že cílem výzkumu je zjistit, zda jsou problémy při sčítání hlasů systémové, nebo zda jsou způsobeny lidskými pochybeními v okrskových komisích a v závislosti na těchto zjištěních navrhnout adekvátní legislativní změny,“ uvádí Lipavský. Na chyby, ke kterým během evropských voleb mělo dojít, upozornil ústecký zastupitel Pirátů Lukáš Blažej.

„Již minulé volby se vyznačovaly značnou chybovostí při sčítání hlasů a k chybám docházelo i letos. Je tak zcela evidentní, že k nápravě chyb při sčítání nedošlo. Opět někteří komisaři automaticky přidělovali preferenční hlasy, i když voliči žádné nevyznačili, a opět byli komisaři, kteří preferenční hlasy vůbec nepočítali. Stejně tak se znovu objevily komise, které mají více platných hlasů než vydaných obálek,“ vysvětluje Blažej, který se u Pirátů problematice voleb věnuje.

Pokud by se chyby opakovaly i v následujících volbách do Poslanecké sněmovny hrozí podle Lipavského, že by soud mohl vyslovit neplatnost celých voleb.

„Rád bych se dozvěděl, proč se Ministerstvo vnitra neřídilo příslibem svého ministra a nadále brání výzkumu, který by mohl odhalit příčiny pochybení při sčítání voleb. To je skutečně vrchol nezodpovědnosti. A zajímá mne také, jaká opatření budou přijata, aby se pochybení při sčítání neopakovala v nejbližších volbách do Poslanecké sněmovny,“ dodává Lipavský.