Prunéřov, 5. června 2020 – Součástí programu dnešního zasedání Uhelné komise v elektrárně Prunéřov I je slavnostní ukončení provozu této uhelné elektrárny. Odstavení, které jsem si nemohla nechat ujít, ukazuje, že zavření zastaralých uhelných elektráren je možné. Aktuálním úkolem Uhelné komise je dodání scénáře útlumu uhlí. Věřím v ambiciózní podobu tohoto plánu, který povede k uzavírání dalších zastaralých uhelných elektráren.

Piráti cílí na rok 2030 až 2035, kdy by se měly všechny zbývající uhelné elektrárny vypnout. Nechceme být fosilní skanzen. Nyní elektřinu vyvážíme a plýtváme s ní, to musíme změnit. ČR má energeticky neefektivní průmysl a obnova po korona krizi je příležitostí k jeho restrukturalizaci a inovacím. Docílíme toho podporou obnovitelných zdrojů, přenesením pozornosti od tradičního průmyslu na střední a malé firmy, a to pomocí efektivně nastavených investičních a dotačních programů. Podmínkou je chytrá přenosová soustava, decentralizace energetických zdrojů a energetické úspory napříč celým hospodářstvím. Energeticky pasivní domy jsou to, kam Piráti míří v oblasti bydlení a správy veřejných budov.

Sociálně citlivý přechod od závislosti na uhlí podkládají Piráti za naprosto zásadní kritérium. Chceme maximálně využít evropskou strategii pro spravedlivý přechod – Just Transition Fund. Ukončení uhelného průmyslu a současné posílení obnovitelných zdrojů energie by vytvořilo více pracovních míst, než jich v důsledku uzavírání uhelných elektráren zanikne. Rozvoj obnovitelných zdrojů energie je příležitostí pro restart české ekonomiky i průmyslu po koronavirové krizi.