Brusel, 11. listopadu 2021 – Evropský parlament schválil rezoluci vůči Polsku. Situace eskalovala po tragické smrti třicetileté Polky, která zemřela na následky septického šoku ve 22. týdnu těhotenství. Na vině byla nečinnost lékařů v důsledku protipotratové legislativy, která je jednou z nejpřísnějších na světě.

Plod v těle třicetileté Izabely měl řadu vývojových vad. Vinou stresu Izabele praskla voda a byla převezena do nemocnice. „Pokud by v Polsku neplatil protipotratový zákon, řídili by lékaři bezpečný potrat, který by ženu neohrozil. Namísto toho lékaři čekali, až se plodu zastaví srdce, anebo se samovolně rozběhne porod, při kterém plod zemře,“ říká Pirátka Gregorová.

Odkazuje přitom mj. na Článek 35 Listiny základních práv Evropské unie, který říká, že „každý má právo na přístup k preventivní zdravotní péči a na obdržení lékařské péče za podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi. Při vymezování a provádění všech politik a činností Unie je zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského zdraví“.

Gregorová je přesvědčená, že jednání polských lékařů, vymáhané polským státem, není s Listinou slučitelné. „A pokud je podobné jednání v souladu s právem polským, pak je právě polské právo v rozporu s tím evropským,“ dodává Gregorová.

„Jak ‚vysoký stupeň ochrany lidského zdraví‘ dokázal polský stát zajistit Izabele? V čím zájmu postupovali polští lékaři, kteří Izabele oznámili, že s jejím zhoršujícím se stavem nemohou nic dělat, dokud plod nezemře samovolně? Nemůžeme přeci zůstat nečinnými svědky, když v jednom z členských států Unie vládne místo práva tmářství, které bere životy mladých zdravých žen,“ doplňuje europoslankyně.

Pirátky Markéta Gregorová a Lydia Franka Bartošová před časem spustily osvětový web, na kterém varují právě před fatálními důsledky, jaké může mít protipotratová legislativa pro ženy. Nová pirátská poslankyně Klára Kocmanová zkraje týdne začala v Poslanecké sněmovně a Senátu sbírat podpisy pod otevřený dopis polské vládě, který zítra odešle.

„Česká republika by se měla zastat polských žen. Není možné k této situaci mlčet. Protipotratová legislativa polské konzervativní vlády patří mezi nejpřísnější na světě, ohrožuje zdraví žen a vytváří praxi lékařské a právní nejistoty,” vysvětluje Kocmanová.