Praha, 19. února 2019 – Předseda Pirátů Ivan Bartoš se od čtvrtka do neděle účastnil spolu s osobnostmi světové politiky Mnichovské bezpečnostní konference 2019, která se zabývala otázkami mezinárodní spolupráce v oblasti obrany, řešení válečných konfliktů, mírových misí, environmentálních otázek a lidských práv. Bartoš se konference zúčastnil v rámci programu „Munich Young Leaders“ pro aktivní politiky specialisty ze světových institucí, vládního, mediálního i neziskového sektoru do 40 let, který pořádá již 10. rokem Körberova nadace.

„Silnými tématy zasahujícími do domácí politiky ČR, která jsem s dalšími politiky z celého světa probíral, byly zejména vztah k Evropské unii a její budoucnost, otázky změny společnosti směrem k robotizaci, automatizaci a digitalizaci a její promítnutí do šetrné sociální politiky směrem k populaci, pro kterou je tato společenská změna obtížně uchopitelná. S komisařem Güntherem Oettingerem jsem řešil evropský rozpočet a dotační politiku EU,” shrnul Bartoš.

Kromě účasti na hlavních událostech konference se Bartoš v rámci programu „Munich Young Leaders“, ve kterém byl například i polský ministr národní obrany Polska Tomasz Szatkowski, setkal také s generální ředitelkou mezinárodního měnového fondu Christine Lagarde, estonskou prezidentkou Kersti Kaljulaid, evropským komisařem pro rozpočet Güntherem Oettingerem, šéfem izraelské bezpečnostní služby Mosad Yossim Cohenem, zástupkyní generálního tajemníka OSN pro politické záležitosti Rosemary DiCarlo a dalšími. Vedle témat konference diskutovali také o specifických problémech jednotlivých zemí s ohledem na geopolitické změny, které se v následujících desetiletích očekávají.

„Ačkoliv řada českých politiků často hovoří o mezinárodní pomoci v místě konfliktů a katastrof, z rozhovoru se zástupkyní generálního tajemníka OSN paní DiCarlo vyplynulo, že členské země neplní závazky vůči OSN. Zatímco v otázce plnění vůči NATO ve výši 2 % HDP se vede široká diskuse a státy se snaží v rozpočtování náklady na obranu a zbrojení do budoucna naplňovat. Například v rozpočtu OSN na „Udržování míru" (peacekeeping) chybí dvě miliardy dolarů od členských států. Piráti historicky navrhovali při jednání o rozpočtu ČR navýšení například kapitol týkajících se pomoci rozvojovým zemí,” uvedl Bartoš, který požádal zástupkyni generálního tajemníka OSN Rosemary DiCarlo o podporu při projednávání mezinárodní spolupráce a schvalování dalšího rozpočtového období v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Z českých politiků byli na této prestižní mnichovské konferenci přítomni také ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček a ministr vnitra Jan Hamáček. Bartoš s nimi diskutoval otázky domácí politiky, zejména pak jejich podporu zákona o právu na digitální službu, kterou ministr Jan Hamáček přislíbil.