Praha, 5. prosince 2018 – Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek vyzval dopisem předsedu Nejvyššího správního soudu (NSS) Michala Mazance, aby u kárně stíhaných soudců nedocházelo k anonymizaci jejich jména a příjmení. Předseda NSS s požadavkem souhlasí a připravuje změnu vnitřních předpisů soudu, aby již během roku 2019 k anonymizaci nedocházelo.

„Piráti prosazují vysokou transparenci v justici. Rozhodnutí v kárných řízeních jsou dnes anonymizována o jména soudců. Nelze tedy ani zjistit, který soudce byl za co odsouzen. Přitom pro anonymizaci není žádný důvod. Veřejnost má naopak právo znát jméno a příjmení soudce, který ve své funkci závažně pochybil a jak za to byl potrestán. Právě na dobrých soudcích totiž stojí důvěra veřejnosti v právní stát. Zákon o ochraně osobních údajů má pro úředníky státu zvláštní výjimku. Proto jsem rád, že mé stížnosti Nejvyšší správní soud vyhověl. Datová sada odsouzených soudců bude vítaným doplňkem do námi chystané veřejné karty soudce,“ uvedl Michálek.

Poskytnuté informace by měl soud sám zveřejnit do 15 dnů na svém webu. Lepší veřejná kontrola nad závažnými prohřešky soudců, jako je například množství neodůvodněných průtahů v jimi vedených řízeních, může být v kombinaci s dalšími opatřeními předpokladem pro lépe fungující justici. Piráti pak považují v některých případech uložené tresty soudcům za nedostatečné. Tak například soudkyně, která se dopustila průtahů ve 447 řízeních, byla potrestána snížením platu o 20 % na jeden rok. O 30 % platu na jeden rok přišla jiná soudkyně za to, že soudila podjatá v zájmu vrcholného sportovního funkcionáře. Jiný soudce způsobil průtahy ve 233 případech, přičemž za několik let neučinil v řadě případů vůbec žádný úkon, a byl mu za to snížen plat o 30 % po dobu jednoho roku.

„Adekvátnost postihu nelze plně zhodnotit bez znalosti konkrétního nápadu, výkonu a přidělených zdrojů. Nicméně je zjevné, že opatření přijatá v návaznosti na excesy soudců veřejnost vnímá jako neadekvátně mírná,“ doplnil Michálek s tím, že soudnictví, které má chránit práva občanů a další ústavní hodnoty, má aspirovat na tu nejvyšší kvalitu, což platí i pro samotné soudce.