Praha, 11. ledna 2018 – Nemocnice Na Homolce neukončila ani po třech letech od nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR nákupy materiálu přes prostředníky. Společnost HOLTE MEDICAL, a.s., která materiál zajišťovala, vstoupila 1. ledna 2017 do likvidace. Od té doby však uzavřela přes 900 nových smluv s nejrůznějšími dodavateli, nakoupila materiál za více než půl miliardy a opakovaně tím porušovala občanský zákoník.

„Pirátská strana má k dispozici dopis, který poukazuje na nestandardní praktiky v Nemocnici Na Homolce. Zdravotnický personál v něm popisuje současný stav, ke kterému přispěl ředitel nemocnice Ivan Oliva. Ten přišel jako krizový manažer bez výběrového řízení a jeho hlavním úkolem byla právě náprava systému zásobování. Místo toho se nemocnice, která byla i za kontroverzního ředitele Vladimíra Dbalého v zisku, dostala do ztráty,“ shrnuje obsah dopisu první místopředsedkyně Pirátů a poslankyně Olga Richterová, členka Výboru pro zdravotnictví.

Současný ředitel začal postupně zaměstnávat spřízněné osoby. Ekonomickým náměstkem jmenoval Martina Dařílka, bývalého ekonomického poradce Sazky. Na pozice poradců dosadil Jana Prádlera, Karla Bidla a Jiřího Mutafova, kteří měli brát odměnu 2 000 Kč za hodinu. Samotný ředitel nemocnice Oliva si přijde jako předseda dozorčí rady HOLTE MEDICAL, která je po rozhodnutí vlastní valné hromady od 1. ledna 2017 v likvidaci, na 50 tisíc Kč měsíčně. Ivan Oliva, který přišel do vedení nemocnice po Vladimíru Dbalém a Michalu Šetlíkovi, dostal nemocnici do ztráty, ačkoliv jeho úkolem byla právě náprava hospodaření.

Piráti jsou znepokojeni tím, jak je bez zájmu státních orgánů dlouhodobě porušován zákon. Důsledkem toho jsou stamiliony mizející v černých dírách – na účtech prostředníků a na účtech členů dozorčí rady firmy HOLTE MEDICAL končí statisíce. Pirátští poslanci věří, že činnost likvidátorky Jaroslavy Dlabolové nenaplňuje účel vymezený zákonem a k rukám státního zástupce podávají podnět na její odvolání: „Podáváme podnět státnímu zástupci na odvolání likvidátorky Dlabolové. Ta nedostála své povinnosti, protože nadále vykonávala podnikatelskou činnost a zásobovala nemocnici novým zdravotnickým materiálem. Likvidovaná společnost uzavřela podle portálu Registru smluv v roce 2017 přes 900 nových smluv s nejrůznějšími dodavateli. Výše uvedené jednání je zcela proti smyslu a účelu likvidace. Ministra zdravotnicí Adama Vojtěcha žádáme o odvolání ředitele nemocnice. Nový ředitel by měl být jmenován na základě otevřeného výběrového řízení,“ dodává Richterová.