Praha, 21. srpna 2020 - Úředníci Evropské komise tvrdí, že produkty obsahující nepsychoaktivní CBD pocházející z rostlin konopí nepatří mezi kosmetiku či potraviny, nýbrž mezi narkotika. Brzy budou mít členské státy příležitost se k tomuto rozhodnutí vyjádřit prostřednictvím zástupců v rámci Horizontal Working Party on Drugs (HDG). Piráti odmítají zařazení produktů obsahujících CBD mezi narkotika a zasadí se o to, aby se ČR v HDG vyjádřila racionálně.

Evropská komise zvažuje, zda začít kanabidiol (CBD), jeden z kanabinoidů obsažených v konopí, klasifikovat jako narkotikum. Komise též pozastavila užívání nesyntetického CBD v takzvaných "novel foods". To znamená, že výrobcům produktů obsahujících přírodní CBD, které podléhají režimu "novel foods", nebudou udělována povolení potřebná k jejich výrobě. Tento přístup vychází z iracionální snahy být v souladu s Jednotnou úmluvou o omamných látkách, kterou přijala Organizace spojených národů v roce 1961. Úmluva stanovuje, že "extrakty a tinktury" z konopí jsou považovány za narkotika. Takovýto závěr je jedním z vícero problematických bodů dnes již v mnoha ohledech vyvrácených premis represivní Úmluvy.

Naproti tomu Světová zdravotnická organizace již v roce 2018 dospěla k závěru, že CBD nemá "žádné efekty indikující potenciál ke zneužívání nebo závislosti". Piráti jsou zcela proti iracionálním a zastaralým formám regulace konopí, a proto budou usilovat o zamezení zbytečným restrikcím trhu s CBD. K problematice se budou vyjadřovat jednotlivé členské státy Unie, a to prostřednictvím svých zástupců v horizontální pracovní skupině pro drogy (HDG). Zástupcem České republiky je zde národní protidrogová koordinátorka, Mgr. Jarmila Vedralová.

Pirátský poslanec Tomáš Vymazal proto koordinátorku v této věci kontaktoval: „Paní koordinátorka byla ze záměru Komise stejně překvapená jako my. Na stanovisku za ČR se pracovat teprve začne. Spolu se členy mezirezortního týmu Návykové chování proto nyní připravuji podklady popisující přínosy liberálního přístupu k nakládání s CBD, který odpovídá aktuálnímu vědeckému poznání. Tyto materiály následně paní koordinátorce poskytneme – ČR musí v tomto směru vydat jednoznačné racionální stanovisko."

Piráti udělají vše pro to, aby nedošlo ke kriminalizaci uživatelů nebo výrobců nepsychoaktivních produktů. „Pokud paní koordinátorka nevyslyší náš apel, budeme mít ještě šanci vyjádřit se k návrhu stanoviska na půdě sněmovního Výboru pro evropské záležitosti – a to také uděláme," dodala Jana Michailidu, vedoucí mezirezortního týmu Návykové chování.