Praha, 23. října 2018 – Zvýšení platů učitelů, zahraniční cesta předsedy Sněmovny Radka Vondráčka do Ruska, státní rozpočet pro příští rok, platy politiků či například zákon o GDPR jsou hlavními tématy Pirátů na právě začínající 20. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Lukáš Bartoň, místopředseda školského výboru, v úvodu dnešní tiskové konference Pirátů připomněl usnesení Sněmovny z prosince loňského roku, které mělo zajistit zvýšení platů učitelů:

„Ke zvýšení platů učitelů od 1. září 2018, jak stálo v přijatém usnesení Sněmovny, nedošlo. Proto navrhuji nový bod jednání, kde bych toto téma rád otevřel. Sněmovna by se měla od vlády dozvědět informace a následně přijmout usnesení, v němž buď vysvětlení vlády přijme, anebo bude trvat na vyplacení slíbených financí ještě v tomto roce.“

Jan Lipavský poté připomněl kontroverzní cestu předsedy Sněmovny Radka Vondráčka do Moskvy:

„Navrhuji zařazení pevného bodu na téma parlamentní diplomacie předsedy Poslanecké sněmovny ČR Radka Vondráčka. O cestě nemáme dostatek informací, protože cesty se neúčastnili čeští novináři a nebyl zveřejněný itinerář, ani projednávaná agenda. Vondráček se setkal s lidmi figurujícími na sankčním seznamu EU. A rovněž přednesl výroky o tom, že o Rusku není referováno v médiích správným způsobem. Na všechny tyto pochybnosti se budu předsedy Sněmovny ptát. Včetně toho, od koho dostal pozvání do Moskvy.“

K návrhu zákona o státním rozpočtu se vyjádřil poslanec Mikuláš Ferjenčík:

„Mezi červnovým a srpnovým návrhem rozpočtu Ministerstva financí došlo ke zvýšení odhadu příjmů o 33,7 miliard korun. Vláda na základě toho snížila o 10 miliard plánovaný deficit, tedy na 40 miliard, ale o 23,7 miliard zvýšila výdaje. Vláda by přitom měla usilovat o vyrovnaný rozpočet. Protože se chceme vyhnout rozpočtovému provizoriu, považujeme za přiměřené navrhnout snížení výdajů o zmíněných 23,7 miliardy. Chceme zachovat navýšení výdajů do vzdělání, investice do infrastruktury i navýšení platů nejméně vydělávajícím státním zaměstnancům. Identifikovali jsme 10 miliard možných úspor a dalších 12 miliard prověřujeme s ministerstvy, takže vidíme, že existují kapitoly, v nichž se dá šetřit. Vládě tedy doporučíme materiál přepracovat.“

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek uvedl, že Piráti od začínající schůze očekávají i vyřešení otázky skokového nárůstu platů politiků o 20 %. Sdělil, že Piráti dostali příslib od Jaroslava Faltýnka, předsedy poslaneckého klubu ANO, že bude zkrácena doba pro projednávání mezi 2. a 3. čtením a novela by měla být přijata na této schůzi, čímž by se zamezilo enormnímu nárůstu platů politiků od 1. ledna 2019.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš informoval o novele zákona o státní službě, kterou kritizuje jak Evropská komise, tak řada státních institucí. Zásadní problém vidí Piráti v tom, že ministryně Klára Dostálová (ANO) navrhuje nově možnost odvolání státních tajemníků na základě návrhu ministra nebo vedoucího úřadu vlády. Tito tajemníci přitom mohli být dříve propuštěni pouze na základě kárného řízení, pokud neplnili své povinnosti.

„V tomto ohledu jde zákon přímo proti svému smyslu, tedy depolitizaci státní správy. Pokud takto návrh projde, určitě ho nepodpoříme,“ dodal Bartoš.

Poslanec Ondřej Profant představil pozměňovací návrhy Pirátů k zákonům implementujícím GDPR. Piráti hodlají ochránit zákon o svobodném přístupu k informacím, který vládou navrhovaná verze zavedení GDPR v ČR ohrožuje. Kompromisní pozměňovací návrh Pirátů podpořilo i Ministerstvo vnitra. Piráti také prosazují věkovou hranici internetové plnoletosti na 13 let namísto navrhovaných 15 let. Jednotný formát elektronického spisu e-spis, který Piráti v rámci GDPR rovněž navrhují, má umožnit snadnější výměnu informací mezi policií a soudy.

Na závěr promluvil o vládní úpravě insolvenčního zákona poslanec Lukáš Kolářík. Piráti přijetí této novely, která má řešit problém lidí v dluhových pastech, podporují. A to i s ohledem na to, že aktuální situace zatěžuje výdajovou stránku rozpočtu a nahrává vzniku kriminality.