Praha, 28. listopadu 2019 – Piráti získali pracovní verzi Národního investičního plánu. K dokumentu, který vláda připravuje skrytě a premiér jej slibuje již rok, mají Piráti řadu výhrad a připomínek. Ty dnes formulovali během pravidelných čtvrtečních interpelací, kdy premiéra interpeloval šéf poslanců Jakub Michálek a poslanec Lukáš Kolářík. Ve stejné věci se na příslušné ministry obrací i poslanec Mikuláš Ferjenčík či Ondřej Profant. Premiéra Andreje Babiše žádají o úpravu dokumentu a chtějí, aby premiér představil plán na schůzi Poslanecké sněmovny v prosinci.

„Už šest let je hnutí ANO součástí vládního kabinetu a šest let má klíčová ministerstva – finance, místní rozvoj nebo dopravu. Dokument, který má řešit rozvoj regionů, měst a obcí, skrývá před občany už víc než rok. Pracovní verze plánu, kterou jsme prostudovali, připomíná spíš nekvalitní středoškolský projekt. Je to dobrá myšlenka, ale špatná realizace pod hezkým obalem, na kterém se zjevně pracuje více než na obsahu, protože premiér už obal podle vyjádření na interpelaci stihl změnit. V dokumentu nepodepsaní autoři ho v textu sami označují za koncept metodických pravidel. Vypovídá to o špatném řízení vlády, protože premiér netuší, co a kdy se bude dělat, které projekty jsou priority a odkud se na to vezme. Bohužel to vypadá, že na konci druhého volebního období budeme mít jenom další papír, a to je opravdu málo. Přestože obsahuje projekty na příštích 12 let, nebyl projednán transparentně a připomínkován veřejností. Velké projekty, které plán zahrnuje, nelze realizovat bez široké dohody, protože se jedná o investice na několik volebních období,“ sdělil šéf pirátských poslanců Jakub Michálek.

„Prioritou investic jsou dopravní stavby, kam spadá téměř 80 procent zamýšlených investic. Na druhém místě jsou investice do digitální komunikace, kde má být realizováno více než 700 projektů. Pana premiéra jsem požádal o ucelený seznam těchto projektů, protože v NIP je uvedena pouze jejich malá část. V oblasti kybernetické bezpečnosti je několik projektů, mezi nimiž najdeme i zabezpečení FN Ostrava nebo Thomayerovy nemocnice. Více než půl miliardy na tyto dvě nemocnice vyvolává otázku o výši investic a chybějících investicích pro srovnatelně velké nemocnice,“ uvedl několik témat, se kterými se Piráti obrátili na premiéra poslanec Lukáš Kolářík.

Národní investiční plán vlády jako myšlenku představil premiér Andrej Babiš poprvé v listopadu 2018. V březnu 2019 přišel do Sněmovny s archem papírů, který označil jako investiční plán. Jeho skutečná existence se prokázala až v listopadu, kdy Piráti získali pracovní verzi.

Piráti navrhují skutečně transparentní řízení investic státu. Konkrétně navrhujeme, aby stát:

*hledal inspiraci v metodikách řízení investic v zahraničí a navázal komunikaci s představiteli Slovenska s cílem zavést přeshraniční srovnání nákladů (benchmarking), např. na výstavbu 1 km dálnic, ve spolupráci s útvarem Hodnoty za peniaze na MFSR,

*definoval státní zdroje financování, včetně návaznosti na rozpočtový výhled státu, a úvěrové rámce v jednotlivých oblastech (např. u EIB) a přestal neodůvodněně preferovat PPP,

*nastavil průhledné podmínky účasti veřejnosti pro přípravu NIP a prioritizaci investic,

*projednal jednotlivé kapitoly NIP s experty stran i odbornou veřejností před schválením a jejich připomínky včetně pirátských prodiskutoval a vypořádal,

*urychleně zřídil orgány v podobě rady vlády a příslušného servisního oddělení na MMR na vysoké odborné úrovni včetně využití stávajících odborných kapacit, např. členů komise RIA.