Praha, 9. ledna 2019 – Pirátský analytický tým zveřejňuje právní analýzu přinášející odpovědi na klíčové otázky v souvislosti se střetem zájmů premiéra Andreje Babiše a ministra zemědělství Miroslava Tomana. Analýzu Pirátům dodali právní experti z týmu JUDr. Viktora Rossmana, kteří došli k závěru, že Andrej Babiš a Miroslav Toman jsou ve střetu zájmů dle evropského finančního nařízení, což znemožňuje legální proplácení evropských dotací koncernům Agrofert a Agrotrade a nic na tom nezměnilo ani odstoupení Andreje Babiše z čela Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy. Analýza zároveň posoudila roli Andreje Babiše v koncernu Agrofert dle českého zákona o střetu zájmů, který je podle všeho rovněž porušován. Předseda Pirátů Ivan Bartoš předmětnou analýzu zaslal eurokomisaři pro rozpočet Gunterovi Oettingerovi a přestupkovému úřadu města Černošice, který posuzuje porušení zákona o střetu zájmů v souvislosti s provozováním periodického tisku společnosti Mafra spadající pod společnost Agrofert.

Právní analýzu pro Piráty zpracovali JUDr. Viktor Rossmann, který získal ocenění v jedné z kategorií Právníka roku 2016 a Mgr. Anna Dolejská.

„Tato právní analýza konkrétními důkazy doložila, že Andrej Babiš je skutečně ve střetu zájmů dle evropského finančního nařízení a jeho odchod z rady pro evropské fondy na tom nic nezměnil. V obdobné situaci je dle této analýzy i ministr Toman a ignorování této situace ze strany členů vlády i českých úřadů přináší České republice zcela zbytečně vážné problémy. Zhruba před měsícem jsem vyzval čtyři české úřady pod třemi ministerstvy, aby konečně začaly dodržovat platné zákony, nicméně odpověděly pouze dva z nich. Tvrdohlavě si stojí za tím, že je všechno v pořádku,“ uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Piráti získali důkaz o tom, že společnosti z koncernu Agrofert dokládají českým zadavatelům veřejných zakázek, že jejich skutečným majitelem je správce svěřenského fondu koncernu Agrofert Zbyněk Průša. Přitom slovenským úřadům tyto společnosti dokládají jako skutečného majitele Andreje Babiše. Navíc právní analýza jasně uvádí, že skutečným majitelem koncernu Agrofert je Andrej Babiš, a proto uvádění nepravdivých informací při získávání veřejných zakázek ze strany společnosti z koncernu Agrofert může mít vážné následky.

Právní analýza rovněž dokládá, že Andrej Babiš je takzvanou ovládající osobou koncernu Agrofert, který z toho důvodu nemůže získávat veřejné zakázky, dotace, investiční pobídky či provozovat periodický tisk. Přesto je český zákon o střetu zájmů ignorován a problém se postupem času prohlubuje.

„Rozhodl jsem se tuto právní analýzu dnes odeslat eurokomisaři pro rozpočet Gunterovi Oettingerovi, který je zodpovědný za finální posouzení střetu zájmů českých členů vlády. Poskytujeme komisi další podklad zpracovaný českými experty, ze kterého mohou při svém posuzování čerpat. Analýzu jsem doručil rovněž Přestupkovému úřadu v Černošicích, který právě posuzuje, jestli Andrej Babiš ovládá mediálním dům Mafra z koncernu Agrofert.

„Závěry této právní analýzy jsou ve své podstatě totožné se závěry právního rozboru Evropské komise z prosince minulého roku. Souhlasíme tedy s tím, že současnou situaci lze vyřešit pouze 3 možnými způsoby: prodej Agrofertu na osobu nezávislou na Andreji Babišovi, ukončení pobírání veřejných prostředků ze strany Agrofertu a nebo odstoupení z politiky,” za analytický tým Pirátů dodává Janusz Konieczny.

<h3>Odkazy</h3>