Praha, 24. dubna 2018 – Členové sněmovního Volebního výboru z Pirátské strany uspořádali kulatý stůl s představiteli médií veřejné služby a další odborné veřejnosti, včetně jejich kritiků. Diskutovalo se o nezávislosti médií a jejím zajištění, o transparentnosti financování a o roli veřejnoprávních médií v digitálním prostředí. Účastníci debaty se shodli na tom, že věřejnoprávní média plní nezastupitelnou úlohu v demokracii a musí zůstat zachována. Předseda Volebního výboru Stanislav Berkovec (ANO 2011) na kulatém stolu deklaroval, že tento závěr bude prosazovat i ve své straně.

Diskusi s názvem “K budoucnosti veřejnoprávních médií” uspořádali pirátští poslanci Tomáš Martínek, místopředseda Volebního výboru PSP ČR, a člen výboru Radek Holomčík. Mezi hosty kulatého stolu byl i předseda Syndikátu novinářů Adam Černý, podnikatel v oboru nových technologií Jiří Hlavenka nebo mediální teoretik a žurnalista Jaromír Volek. Zatímco na potřebě zajistit nezávislost panovala shoda všech stran, o způsobech financování se již vedla polemika. Zástupci České televize a Českého rozhlasu byli přesvědčení, že nezávislost na politicích může zajistit jedině vybírání poplatků, Piráti se snaží najít alternativní způsoby neohrožující nezávislost médií, jako je tomu již v dalších evropských zemích. Zástupci televize i rozhlasu uvedli, že by zároveň neměli nic proti rozšíření možnosti NKÚ provádět v obou institucích kontroly kompletního hospodaření.

Samostatným námětem, o kterém se rozvinula debata, byl připravovaný start směrnice GDPR, kde se zástupci médií obávají negativních dopadů na svobodu projevu. Vyjadřovali nespokojenost s tím, jak vláda naložila s požadavky v připomínkovém řízení novely zákona. Přítomní poslanci uvedli, že podporují národní úpravu legislativy, která by zachovala novinářům svobodu, obdobně jako to mají v jiných evropských zemích, které dopady GDPR zmírnily. Zástupci ČT a ČRo zde připomněli, že tentokrát nejde jen o média veřejné služby, ale o novináře jako takové.

Pirátský poslanec Tomáš Martínek zhodnotil setkání slovy:

„Setkání mediálních expertů a odborníků z veřejnoprávních médií považuji za velmi přínosné. Během diskuze se řešily aktuální otázky ohledně dopadů GDPR nebo konzumace online obsahu v EU i náměty pro budoucnost. Měli jsme možnost nahlédnout na věc z různých úhlů pohledu a naplnit tak princip pirátského Demokratického minima."