Praha, 6. března 2018 – Na jednání Sněmovny přichází novela zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Cílem návrhu má být přijetí některých opatření, která dočasně nahradí chybějící zákon o liniových stavbách. Navrhovaná novela však podle Pirátů neobsahuje dostatečné garance dotčeným majitelům pozemků a nemovitostí. Piráti proto za těchto okolností pro zákon ruku nezvednou.

Na začátku února Ondřej Polanský uvedl, že se pod novelu zákona podepíše pouze v případě, kdy z návrhu zmizí ustanovení o zahrnutí nespecifikovaných energetických staveb do seznamu klíčových staveb. To by totiž opravňovalo k využití institutu předběžné držby v širokém měřítku. Nejen tato vágní formulace by ale pro Piráty byla jednoznačnou překážkou při hlasování pro návrh. Ondřej Polanský tak bude v rámci novely usilovat o změny:

„Předběžná držba je poměrně výrazný zásah do majetkových práv. Tudíž je třeba tento institut vyvážit dostatečnými garancemi proti zneužití a definovat ochranu dotčených osob. Pro druhé čtení máme připravené pozměňovací návrhy. Pokud nedojde k výrazným úpravám stávajícího návrhu, Piráti pro něj ruku nezvednou.“

Zákon o liniových stavbách byl předmětem povolebních debat mezi Piráty a ANO. Obě strany se shodly na nutnosti jeho přijetí, avšak podle ANO má jít o dlouhodobý proces, což si Piráti uvědomují a nerozporují. Současná novela zákona proto má být jen jakousi záplatou.

„Ministerstvo dopravy nás oslovilo s tím, že se má jednat pouze o dočasné opatření, než vznikne řádný zákon o liniových stavbách. Náznaky, že by snad novela postačila spolu se zákonem 416 jako plnohodnotný zákon o liniových stavbách považujeme za tragikomické. Bedlivě ohlídáme, aby ministerstvo dopravy začalo na skutečném zákoně o liniových stavbách intenzivně pracovat,“ uzavírá Ondřej Polanský.