Praha, 23. dubna 2019 – Dnes publikovaná závěrečné zpráva z kontrolní akce č. 18/07 Nejvyššího kontrolního úřadu potvrdila výroky Pirátů o IT systémech finanční správy a výdajích, které jsou vynakládány na jejich provoz. NKÚ odhalil nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky, porušení rozpočtové kázně v řádech stamilionů korun a prohloubení vendor lock-inu, tedy závislosti na produktech jednoho subjektu, ve vztahu mezi Ministerstvem financí a jeho dodavateli. Na tento problém upozorňovali poslanci Pirátů při druhém čtení zákona o EET v minulém týdnu.

NKÚ doslova potvrdil výrok poslance Ondřeje Profanta z minulého týdne, kdy prohlásil: „Jaké aktivní kroky váš resort podnikl, aby se zbavil vendor lock-inu v oblasti ADISu (Automatizovaný daňový informační systém), do kterého je integrováno EET? A jak se staráte o to, aby když tento princip rozšiřujete, jste nebyli v pasti? Sama jste si tady na to opakovaně při svých proslovech stěžovala, ale výsledek nevidíme!“

NKÚ v kontrolním závěru uvádí, že informační systém pro elektronickou evidenci tržeb byl zadán původnímu dodavateli informačního systému ADIS bez soutěže, pomocí tzv. jednacího řízení bez uveřejnění. V tomto případě došlo k porušení rozpočtové kázně ve výši 61 milionů korun. Podobné pochybení provázelo i pořízení hardwarového vybavení, přičemž porušení rozpočtové kázně stálo daňové poplatníky 186 milionů korun.

Pro zavedení EET byla pořízena IT řešení ve výši stovek milionů. V případě téměř čtvrt miliardy korun se postupovalo v rozporu se zákonem a byla porušena pravidla rozpočtové kázně. „Celou situaci demonstruje zjištění, že za jeden rutinní pozáruční servisní zásah na serverech pro EET bylo účtováno neuvěřitelných 824 tisíc korun, zatímco servery jsou využity pouze z 1,4 % jejich výpočetního výkonu. Vendor lock-in se navíc nadále prohlubuje,“ dodal Profant.

Piráti se dlouhodobě problém uzamčení k jednomu dodavateli zabývají. V únoru představili Akční plán pro boj s vendor lock-inem a rozšíření využití open source ve veřejné správě.