Praha, 24. dubna 2018 – Piráti předložili vlastní návrh nominačního zákona, který má zajistit jasná kritéria pro přijímání členů do kontrolních a správních rad státem ovládaných podniků a zásadně přispět k jejich transparentnímu fungování. Jedním z bodů návrhu je stanovení pravidel pro vlastnickou politiku státu, která by zavedla závaznou a Sněmovnou schvalovanou strategii pro všechny dotčené podniky.

„Andrej Babiš mluví o tom, že chce řídit stát jako firmu, ale úplně opomíjí roli státu jako vlastníka, který má jasno, jak se svým majetkem nakládat. Rezignuje na stanovení cílů a strategie, která určí, jak cílů dosáhnout, i na navazující hodnocení manažerů a vedoucích pracovníků. Protože v přímém přenosu můžeme sledovat prorůstání Agrofertu a lidí z okolí Andreje Babiše do státní správy, zároveň i odstraňování těch nepohodlných, a to premiérem v demisi bez důvěry, je pro nás nominační zákon stěžejní. Paradoxní je, že na svém posledním jednání dala vláda k návrhu zamítavé stanovisko, ačkoliv před pár měsíci ANO přislíbilo, že komplexní návrh Pirátů podpoří,“ shrnul předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Předkladatel návrhu zákona, poslanec Tomáš Martínek, připomněl též případy institucí, jejichž fungování je veřejností mnohdy kritizováno, zatímco jejich vysocí manažeři pobírají vysoké odměny: „Typickým příkladem jsou podniky typu Lesy ČR, Česká pošta či třeba České dráhy, u kterých by díky novému zákonu bylo měřitelné, zda podnik plní předem stanovenou strategii a zda je legitimní, aby byli lidé za plnění těchto strategií náležitě ohodnoceni. Dalším důvodem pro přijetí návrhu je to, aby jakákoliv vláda nemohla svým usnesením jednoduše bez důvodu odvolávat členy výboru nebo ho dokonce zrušit.“