V Evropě jsme svědky nebezpečného prorůstání politické moci do médií. Například v Maďarsku je situace kritická a jisté náznaky pozorujeme i v Česku. Nezávislá a kvalitní média jsou ale pro zdravě fungující demokracii naprosto klíčová,” vysvětluje pirátský europoslanec Kolaja, který na Aktu pro svobodná média pracuje ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO).

Kolaja představil k původnímu dokumentu Evropské komise skoro osmdesát pozměňovacích návrhů, které nyní na svém webu zveřejnil Evropský parlament. V nich usiluje kromě zákazu vlastnictví médií pro aktivní politiky taky o vytvoření evropské databáze vlastníků médií. „V jednotném registru by byly uvedeny nejen informace o skutečných vlastnících sdělovacích prostředků, ale také o dalších možných vlivech na práci novinářů, jako je podíl majitele v jiných společnostech. To je klíčové pro akademiky, aktivisty, ale i běžné občany. Každý se bude moci podívat, zda má majitel jiné zájmy, za které bojuje,” říká Kolaja.

Dalším klíčovým tématem, kterým se Kolaja zabývá, jsou pravidla pro zadávání státní reklamy. Prosazuje novou povinnost pro vlády členských zemí či samosprávy, které by musely nově pravidelně deklarovat, jaké částky a kterým médiím za reklamu zaplatily. I zde Kolaja prosazuje vytvoření jednotné databáze.

Díky vytvoření databáze by mohla veřejnost snáze identifikovat kauzy, jako byla ta týkající se inzerce Českých drah v médiích patřících Andreji Babišovi mezi roky 2015 a 2020. Státní podnik zadal Mafře zcela netransparentně a bez výběrového řízení reklamu za částky řádově vyšší než u ostatních mediálních domů. To se nesmí opakovat. Veřejné finance jsou pro vlády mocným nástrojem, pomocí kterého by vládní politici mohli podporovat vládě nakloněná média. Stát proto musí reklamu rozdělovat spravedlivě a transparentně,” říká europoslanec.

Konečně chce Kolaja zamezit i tomu, aby vládnoucí strany zneužívaly státní reklamu k vlastní propagaci, a to po dobu dvou měsíců před volbami. „Nově by tak nebylo možné, aby si například ministerstvo nakoupilo pár dní před volbami reklamu v novinách, ve které bude chválit současnou vládu za její úspěchy. Tím nastavíme férové podmínky pro všechny kandidující strany,” dodává Kolaja.