Předseda České pirátské strany Ivan Bartoš a předseda strany 5 % pro vzdělávání podepsali smlouvu o volební spolupráci. Vybraní kandidáti strany 5 % pro vzdělávání budou kandidovat na třech kandidátních listinách Pirátů do podzimních sněmovních voleb.

“V pro nás klíčové oblasti vzdělávání vycházíme s Piráty ze stejných základních principů. Česká politika i české vzdělávání potřebuje změny, a ve spolupráci s Piráty máme největší šanci je prosadit. Neradi bychom tříštili hlasy a jsem proto velmi rád, že jsme se dohodli na spolupráci,” říká předseda 5 % pro vzdělávání Kryštof Kozák a doplňuje ho i místopředseda strany Štěpán Pudlák: “Naším hlavním dlouhodobým cílem je politicky prosazovat moderní a kvalitní vzdělávání pro všechny, a očekáváme, že ve spolupráci s Piráty se nám toto podaří,”.

Obě strany se shodly na třech základních cílech spolupráce: vytvoření takových podmínek pro učitele, aby tato profese přilákala a udržela podstatnou část absolventů, dale pak zajistit rozmanitý vzdělávací systém a svobodu volby školy i způsobu výuky, aby každý mohl dosáhnout maxima svého potenciálu. V neposlední řadě se pak strany budou společně snažit zvýšit podporu školní výchovy ke kritickému myšlení a mediální gramotnosti mladých.

“Oblast vzdělávání je pro Piráty dlouhodobě velmi prioritní. Jsem proto velmi rád, že jsme v této obasti našli partnera - strana 5 % pro vzdělávání přináší řadu návrhů na zlepšení stavu českého vzdělávání a na tomto cíli budou Piráti velmi rádi spolupracovat,” uvedl lídr Pirátů Ivan Bartoš.

Podle garanta Pirátů pro oblast vzdělání Daniela Mazura do spojení se stranou 5 % pro vzdělání vkládají Piráti naději v podobě spojení dvou liberálních sil s kompatibilní vizí moderního vzdělání jakožto dlouhodobé priority pro českou společnost. “Cílem je rozšíření akceschopné platformy pro vzdělání založené na svobodě a pozitivní motivaci,” dodává Mazur.    

Více o straně a programu 5 % pro vzdělávání na www.petprocent.cz

Více o programu Pirátů v oblasti vzdělávání na: https://www.pirati.cz/program/psp2017/vzdelavani-a-veda/