Praha, 11. listopadu 2021 – Pirátská strana je organizací, v níž mají tradičně zastoupení různorodé názorové proudy a skupiny, které spolupracují na prosazování transparentní liberální politiky. Jednou z důležitých složek je i Mladé Pirátstvo, usilující o zapojení mladých lidí do občanských a politických aktivit. A právě to si aktuálně do své Rady zvolilo nové vedení. Jaké jsou jeho priority?

Sociální solidarita, moderní vzdělávání, životní prostředí, ochrana soukromí či právo na informace jsou jen některé z oblastí, které si Mladé Pirátstvo vetklo mezi hlavní témata, která chce pokrývat. Vyplývá to z prohlášení nových členů jeho Rady a netají se svými ambicemi do budoucna. Ty staví především na dobrovolnické činnosti a entuziasmu mladších ročníků, které citelně postrádají zájem politických elit o své potřeby.

„Primárním cílem je etablovat Mladé Pirátstvo ve veřejném prostoru jako platformu mladých, liberálně smýšlejících lidí, se zájmem o pirátskou politiku, která jim dává prostor pro vlastní angažovanost a podporuje je v aktivním občanství. Chceme pokračovat v organizaci mezigeneračních setkání se seniory, ve snaze překlenout mosty, které někteří politici ve společnosti účelově staví. Máme ale i spoustu dalších plánů s osvětou v tématech, která jsou nám vlastní, jako je svobodný přístup jednotlivce k informacím, ochrana soukromí jednotlivce, transparence, vzdělávání, solidarita a tolerance či ochrana životního prostředí. Hlas mladých stále na mnohých politických úrovních chybí. Máme odhodlání, vizi i energii, to změnit,“ předestírá svůj pohled na věc nová předsedkyně Kateřina Stojanová. Ta byla zvolena do čela organizace ze čtyř kandidátů.

Mladé Pirátstvo se chce i nadále zaměřovat na sdružování mladých členů a příznivců Pirátské strany, vytvářet prostor pro diskuzi a iniciovat aktivity propojující jednotlivé generační a zájmové okruhy.

A že má vedení v tomto ohledu jasnou shodu dokládá i komentář čerstvého místopředsedy Vojtěcha Lukavce: „Přál bych si, aby se Mladé Pirátstvo stalo úspěšnou vlajkovou lodí původních pirátských hodnot. Máme velkou příležitost dokázat, že liberální prosociální politika v duchu respektu k jednotlivci, společnosti i životnímu prostředí je budoucností České republiky. Budeme i nadále poskytovat a rozšiřovat prostor pro mladé lidi, jejich konstruktivní nápady a návrhy řešení problémů, které nejen tuto generaci trápí. Nám to takhle nestačí.“

Další info a návod, jak se zapojit najdete na mladi.pirati.cz.