Praha, 21. února 2018 – Piráti nepochybují o potřebě novelizovat zákon o státní službě. Změna takto důležitého zákona by se však neměla dít na základě ad hoc iniciativy Ministerstva vnitra ČR, které dnes novelu předložilo na jednání Vlády ČR. Jednat by se mělo o prodiskutovaný a široce připomínkovaný koncepční materiál podložený daty z mnoha oblastí. Piráti se domnívají, že navrhovaná novela neřeší aktuální problémy státní správy a zároveň slouží k dalšímu upevňování moci vlády v demisi.

Babišova vláda již na konci roku 2017 provedla masivní personální čistky napříč státním aparátem. Novela zákona takovou věc neřeší a naopak umožňuje pokračování podobného radikálního a mocenského konání.

„Za hlavní negativum pojednávané novely považuji především její načasování v momentě, kdy je zapotřebí řešit celou řadu důležitějších věcí, než je upevňování vlivu hnutí ANO ve státní správě. Navíc skryté pod mediální zkratkou údajné vyšší flexibility a operativnosti služby. Příkladem je navrhovaná úprava služebního hodnocení, která může být v navržené podobě zneužívána pro zbavování se nepohodlných úředníků,“ říká předseda Pirátů Ivan Bartoš a dodává: „Návrh na přesun agendy spojené se státní službou z Ministerstva vnitra ČR pod Generální ředitelství státní služby by se za normálních okolností mohlo jevit jako pozitivní krok směrem k depolitizaci státní správy. Generální ředitelství však zůstává finančně závislým orgánem na Úřadu vlády ČR. V momentě vznikající jednobarevné vlády, kdy Andrej Babiš ovládá všechna ministerstva, jde tak pouze o alibismus a zdánlivý pokus o navození dojmu politické nezávislosti,“ dodává Bartoš.

V potaz by měl být vzat i výsledek dotazníkového šetření, které probíhalo na konci roku napříč všemi úřady státní správy. Toto dotazování se týkalo námětů na změnu zákona o státní službě. V předkládací zprávě novely však nejsou výsledky tázání vypořádány. O novele zákona je ještě dle Pirátů třeba obšírně jednat