Lidem díky digitalizaci přibude další benefit v podobě možnosti podepisovat petice na kandidaturu na prezidenta online. Podepsání petice bude probíhat stejně jednoduše jako podepisování ePetice, kterou je možné podepisovat již dva roky přes Portál občana prostřednictvím Identity občana.

Kandidáti usilující o podporu více než padesáti tisíc občanů budou mít možnost shromažďovat podpisy nejen prostřednictvím tištěných formulářů, ale také online. Podepsání petice bude probíhat stejně jednoduše jako podepisování ePetice, kterou je možné podepisovat již dva roky přes Portál občana prostřednictvím Identity občana.

Právě Identita občana zaručí, že údaje všech podepsaných odpovídají skutečnosti a zamezí tak hrozbě duplicitních podpisů, jak tomu může být u papírové formy. Pokud uchazeč překročí požadovanou hranici 50 tisíc online podpisů a splní také další náležitosti, bude automaticky registrován úřady jako kandidát do voleb. Zajištěna bude také kontrola duplicit v listinné petici oproti systému elektronické petice. Zajištěna bude také kontrola duplicit oproti listinné petici.

„Jde o další posun v digitalizaci, kdy vedle listinné podoby bude možná pro sběr podpisů pro kandidaturu na prezidenta i elektronická petice. Ušetří to čas a hlavní výhoda je v tom, že petici budou občané podepisovat přes Identitu občana, tudíž odpadá ruční kontrola podpisů i celková chybovost, kterou jsme v tomto sledovali v minulých letech. Vybojovali jsme také povinnost dokladovat méně osobních údajů potřebných k podpisu. V původní podobě legislativy byla například požadována adresa bydliště, to se však podařilo odstranit,” uvedl vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš.

Pro každého kandidáta bude možné založit jen jednu elektronickou petici a jen pro jedny konkrétní volby. Elektronickou petici bude možné založit i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. 

Možnost sběru podpisů na podporu kandidatury na listinné petici se tímto krokem nijak nemění.