Praha, 27. srpna 2019 - Dnes byl po více jak třech měsících trvající koaliční krizi jmenován ministrem kultury bývalý ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Schopnosti pro řízení agendy Ministerstva kultury však bude muset prokázat, v této oblasti totiž nový ministr nikdy nepůsobil. Podle Pirátů je rozhodující, aby byl ministrův pohled na řízení resortu kultury systematičtější, přívětivější a otevřenější směrem k veřejnosti, než jak tomu bylo za jeho předchůdce Antonína Staňka. A to nejen co se týče digitální agendy, ale i autorského práva, implementace evropské směrnice ke copyrightu nebo postavení ředitelů kulturních institucí. Ve věcech pirátské agendy a především reformy copyrightu totiž hlasoval Lubomír Zaorálek stejně jako Antonín Staněk.

Důležité bude také to, jak bude přijat a následně respektován kulturní komunitou, se kterou se minulý ministr dostal do nemalých konfliktů. Od nového ministra očekáváme dodržování programového prohlášení vlády pro roky 2017–2021. Tedy zejména navýšení rozpočtu Ministerstva kultury především v oblastech živé kultury, ochrany kulturního dědictví nebo ve výzkumu a inovacích. Další z důležitých věcí je implementace evropské směrnice ke copyrightu, na kterou má Ministerstvo kultury příští dva roky. Podstatné je nepodlehnout tlaku vlivných lobbistů z řad zainteresovaných institucí a směrnici do našeho legislativního rámce implementovat tak, aby měla co nejmenší dopad na občany ČR. Stejně tak je důležité aktualizovat podobu českého autorského práva tak, aby odpovídala požadavkům digitálního věku. Dále by mělo podle programového prohlášení Ministerstvo kultury připravit návrh zákona o tzv. Veřejnoprávní instituci v kultuře, která by nahradila zastaralý systém příspěvkových organizací, pomohla by větší nezávislosti dotčených organizací nebo zajistila lepší pravidla pro postavení vedoucích kulturních institucí. V tomto ohledu mě zajímá, jak se Lubomír Zaorálek postaví k pirátskému návrhu zákona, který se týká jistějšího právního postavení pro ředitele kulturních institucí, který jsme s Piráty podávali na jaře letošního roku.