Evropský parlament by měl být hlasem občanů. Je to jediný orgán Evropské unie, který si lidé přímo volí. Proto jim chceme dát další možnost zapojit se do parlamentního procesu a upozornit nás na důležitá témata k projednání,“komentuje spuštění webu europoslanec a kvestor Evropského parlamentu Marcel Kolaja.

Jak národní, tak evropští politici dostatečně neberou v potaz skutečné složení společnosti. Dlouhodobě upozorňuji na to, že chybí například ženy nebo mladí lidé a různí zástupci menšin s rozdílnými životními zkušenostmi. Právě tyto skupiny do diskuze přinášejí často opomíjená témata, protože je přímo žijí. Prostřednictvím OpenRequestu může návrh vznést opravdu každý občan Evropské unie, a zviditelnit tak témata, která nejsou součástí politických debat,“ vysvětluje europoslankyně Markéta Gregorová.

Ústředním nástrojem fungující a prosperující demokracie je dialog. Bohužel v některých zemích vidíme, že tato součást demokracie upadá. Zejména v Maďarsku nebo Polsku dochází k umlčování opozičních hlasů. I tito lidé budou mít ale možnost přes náš nový web navrhovat důležité podněty, kterými se budeme dále zabývat. Vytvoření návrhu zabere jenom pár minut a jeho formulace nemusí být nijak složitá, stačí jen dobře vyjádřit myšlenku. Chceme do dialogu zapojit co největší množství občanů,“ dodává europoslanec a předseda Evropské pirátské strany Mikuláš Peksa.

Kterýkoliv podnět je možné podpořit či okomentovat. Mimo předložení návrhu Evropskému parlamentu mohou pirátští europoslanci na popud občanů také vznést dotaz Evropské komisi nebo Radě. V závislosti na druhu podnětu je možné také pověřit Výzkumnou službu Evropského parlamentu k vypracování nezávislé analýzy. Web dále dokumentuje úspěšné návrhy schválené Evropským parlamentem. Nástroj vychází z podobných projektů realizovaných Piráty v zemských německých parlamentech. Odkaz na web naleznete zde.