Praha, 24. července 2018 – Piráti se setkali se zástupci Ministerstva kultury ČR, aby řešili zákon o ochraně památkového fondu neboli památkový zákon. Spoluautoři zákona Jiří Vajčner a Martin Zídek z resortu kultury Pirátům představili historii a průběh vzniku zákona, řešilo se rovněž zapojení spolků do ochrany památek, rozšíření práv vlastníků nebo financování staveb v památkových územích. Ze strany Pirátů byl zájem o téma digitalizace. Zde návrh počítá se zavedením seznamu památkového fondu jako agendového informačního systému, který musí být navázán na systém základních registrů a potažmo tak i na katastr nemovitostí. Za ministerstvo se schůzky zúčastnila také Renata Pešková, za Piráty poslankyně Lenka Kozlová a poslanec Petr Třešňák a také členové pirátského sněmovního týmu pro kulturu Jaroslav Němec, Dominika Michailidu a Lukáš Funk.

Opatření obsažená v novém zákoně, která by měla současný stav zkvalitnit, uvádí Lenka Kozlová, členka sněmovního Podvýboru pro kulturu:

„Návrh zákona zakotvuje účast spolků na ochraně architektonického dědictví dle Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy. Spolky by nově mohly požádat orgán památkové péče o informace o všech zahajovaných řízeních týkajících se ochrany architektonického dědictví. Nyní projednávaný návrh se také více věnuje nejen povinnostem, ale i právům vlastníka kulturní památky, přiznává mu například náhradu za omezení vlastnického práva. Obdobně řeší i práva vlastníka nemovitosti v památkovém území. Legislativa má přinést možnost získat finance i na stavby v památkových územích, které nejsou památkou. Důležitá je také nová úprava zmocnění orgánů památkové péče při neplnění povinnosti vlastníků kulturních památek a přímé zmocnění reagovat na stav ohrožení a nutné zabezpečovací práce. Dnes platná právní úprava tento stav v případě nečinnosti vlastníka neřeší."