Plzeň, 15. února 2022 - Rudolf Špoták se v pondělí stal prvním pirátským hejtmanem mimo Prahu. Stalo se tak po více než dvoutýdenním vyjednávání o novém složení koalice v Plzeňském kraji. Novým radním pro oblast zdravotnictví byl zvolen Pavel Hais, dlouholetý bojovník za záchranu nemocnice v Sušici.

„Post hejtmana je pro mě obrovským závazkem vůči občanům Plzeňského kraje. Jsem rád, že můžeme pokračovat v důležitých investicích bez přerušení, ať už se jedná o západní obchvat Plzně nebo DOZP Kralovice. Teď navíc půjde mnohem lépe prosadit například rozklikávací rozpočet, kde si každý občan může detailně prohlížet hospodaření kraje až na úroveň faktur,“ sdělil nový hejtman Rudolf Špoták, který měl v dosavadní roli náměstka na starost sociální oblast.

V následujících týdnech proběhnou jednání stran zastoupených v nové radě s cílem vypracovat programové prohlášení a stanovit si priority pro zbytek volebního období. Výsledný dokument bude před podpisem předložen členské základně ke schválení.