Piráti vyzývají Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby v připravované vyhlášce umožnilo v samostatných ambulancích dosud nevybavených výpočetní technikou vystavovat papírové recepty i po 1. 1. 2018.

Piráti zastávají názor, že elektronizaci zdravotnictví není vhodné prosazovat silou a už vůbec ne na úkor dostupnosti zdravotní péče. Řada starších praktických lékařů i specialistů v odlehlých regionech se chystá z důvodu povinné ePreskripce ukončit praxi. Dosud není plně dořešen ani problém způsobený nevhodným zásahem do rezidenčního programu praktického lékařství, který ohrožuje proškolení zhruba 100 nových praktiků. Samostatné ambulance praktických lékařů jsou také nesmyslně zahrnuty do povinné EET od 1. 3. 2018. Podíl hotovostních plateb je přitom u nich zanedbatelný, přitom povinnost EET s hrozbou likvidačních pokut je dalším důvodem k ukončení jejich praxe bez náhrady.

Díky nešťastné kombinaci těchto kroků nyní hrozí, že se zbytečně sníží dostupnost služeb praktických lékařů pro pacienty. Elektronizace zdravotnictví by měla být legislativně ukotvena tak, aby její používání přinášelo zúčastněným zdravotníkům benefity, které je budou k elektronizaci samy pozitivně motivovat. Zákon o léčivech by proto měl být především upraven tak, aby mohl být plně využit potenciál elektronické preskripce k prospěchu zdravotníků i pacientů při zachování ochrany soukromí pacientů. Legislativně nezvládnutá elektronizace zdravotnictví může být i poslední kapkou pro odchod řady zdravotníků z ČR do zahraničí.

„Je zbytečné a nesmyslné dělat z elektronizace zdravotnictví další nástroj státní šikany. Smyslem akce je přece dosáhnout lepší efektivity tam, kde to jde, ne samoúčelně vyhnat zkušené staré lékaře, za které navíc nemáme náhradu. Dostupnost zdravotní péče pro obyčejné lidi se takhle ve finále spíše zhorší, než zlepší,“ říká místopředseda Pirátů a lídr kandidátky v Ústeckém kraji Mikuláš Peksa.

Z obdobných důvodů žádají Piráti také Ministerstvo financí ČR, aby neprodleně podniklo kroky k vyjmutí samostatných ambulancí lékařů z třetí vlny EET.

Piráti dále doporučují Ministerstvu zdravotnictví ČR, aby pro hladký náběh ePreskripce z vyhlášek 54/2008 Sb. a 84/2008 Sb. odstranilo povinnost elektronického podpisu předpisu a výdeje s pomocí kvalifikovaného či uznávaného certifikátu. U online systému typu Centrálního úložiště elektronických receptů nedává tento požadavek v celkovém kontextu smysl a to zejména s ohledem na nové EU nařízení eIDAS.