„Obnovitelné zdroje energie jsou nejdůležitější součást moderní energetiky. Díky nim snižujeme emise i naši závislost na ruských fosilních palivech. V současnosti tvoří OZE v evropském energetickém mixu asi 22 % na celkové spotřebě, zejména v posledních letech ale sledujeme rychlý nárůst kapacit, a to i v zemích, jako je tradičně uhelné Polsko,“ říká k nově schváleným pravidlům Mikuláš Peksa, europoslanec za Piráty a předseda Evropské pirátské strany.

Za pozitivní považuje i další zjednodušení pravidel pro sdílení energie. Nově se například budou moci snáz zapojit i majitelé elektroaut, kteří mohou baterii ve svém vozidle použít jako dočasné úložiště energie, a pomoct tak se stabilizací energetické sítě v čase výkyvů. „Napravujeme dosavadní mezeru v tom, že provoz energetických úložišť neměl jasné právní ukotvení. Zároveň tím otevíráme příležitost pro rozvoj nových služeb a efektivní synergii mezi moderní dopravou a energetikou,“ vysvětluje přínosy změn Mikuláš Peksa.

Nová pravidla počítají i se zjednodušením pravidel pro výstavbu nových zdrojů energie, vznikat mají například takzvané „go-to zóny“, tedy preferované lokality, které se hodí například pro větrníky nebo solární instalace.

Novela směrnice o obnovitelných zdrojích energie je klíčovou součástí balíčku Fit for 55, který cílí na snížení emisí o 55 % k roku 2030 ve srovnání s rokem 1990, a také iniciativy REPowerEU, která má za cíl snížit závislost evropské energetiky na dovozu ruských fosilních paliv. Na přesném znění směrnice se už shodli vyjednavači v rámci trialogu, souhlas Evropského parlamentu tedy znamená, že nová pravidla mohou vejít v platnost.