Praha, 31. ledna 2020 – Již měsíc platí tzv. informační příkaz, zákon z pera Pirátů, který zamezuje tzv. úřednímu ping-pongu. Zákon občanům zajišťuje přístup k informacím v situacích, kdy úřady dělají obstrukce a nelegálně utajují informace před občany. V platnost vstoupil na den přesně dvacet let po nabytí účinnosti tzv. stošestky, tedy zákona o svobodném přístupu k informacím.

„Díky informačnímu příkazu již nemohou úřady dělat svévolné obstrukce při poskytování informací. V případě, že se v minulosti úřad šprajcnul, tak ho ani rozhodnutí odvolacího úřadu nedonutilo, aby informace poskytnul. Nově se posílí veřejná kontrola fungování úřadů, zkrátí se doba na získání informací a rovněž se uleví přetíženým soudům, které budou mít čas na rozhodování důležitějších věcí. Proto je informační příkaz krásným dárkem k dvacetiletému výročí zákona o svobodném přístupu k informacím,“ uvedl Michálek.

Michálkův návrh umožňuje nadřízenému orgánu přikázat poskytnutí požadované informace žadateli, pokud neshledá důvody pro odmítnutí žádosti. Informační příkaz bude možné vydat i v případě poskytnutí pouze části požadovaných informací. Stejně jako nadřízené orgány bude mít možnost vydat informační příkaz i Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Tento návrh navazuje na zavedení centrálního dohledu nad poskytováním informací ze strany ÚOOÚ, které Sněmovna na návrh Michálka schválila již v roce 2018.

V praxi bude informační příkaz fungovat takto. Pokud by si byl například Krajský úřad Jihomoravského kraje jako nadřízený orgán vůči Městskému úřadu Kuřim při vyřizování odvolání žadatele o informace zcela jistý, že městský úřad má povinnost informaci poskytnout, nebude mu muset věc vracet k dalšímu řízení a posouzení, jak tomu bylo doposud, ale bude moci poskytnutí přikázat právě informačním příkazem. Ten bude přímo vynutitelný například i donucovací pokutou. Pokud by krajský úřad městskému úřadu poskytnutí informace nepřikázal, bude moci jeho rozhodnutí zvrátit ještě ÚOOÚ v rámci přezkumného řízení.

Ze strany úřadů a některých dalších veřejných institucí nyní dochází k pravidelnému porušování zákona o svobodném přístupu k informacím. Úřady nedbají rozhodnutí svých nadřízených, čímž vzniká nekonečný „ping-pong“, kdy si žádost přihrávají dva úřady a občan marně čeká na informace. Spory o informace se tak neúměrně táhnou a po rozhodnutí soudu, zpožděném i o několik let, nemusí mít požadované informace pro žadatele již žádný význam.