Praha, 28. června 2019 – Piráti odmítají vydání whistleblowera Juliana Assange do Spojených států amerických z důvodu hrozící politicky motivované perzekuce. Piráti jsou proti každému vydání občana, jehož hlavním motivem je upozornění na nezákonné jednání zahraničních státních autorit. Zveřejňování informací o porušování lidských práv je v zájmu občanů demokratických států. Whistleblowing zároveň ale samozřejmě není záminkou k zveřejňování nadbytečných osobních údajů a informací.

Julian Assange je od roku 2006 provozovatelem webu Wikileaks.com zveřejňujícího utajované dokumenty týkající se především zahraniční politiky a diplomacie Spojených států amerických. Assange byl v dubnu 2019 po sedmi letech skrývání na ekvádorské ambasádě zatčen britskou policií, nyní mu hrozí vydání do Spojených států. Ty ho nově viní z ohrožení národní bezpečnosti a zveřejňování tajných dokumentů. Přestože Spojené království uvádí, že Assange nevydá, pokud by mu hrozil trest smrti, existují důvodné obavy o jeho bezpečnost. Například bývalá republikánská kandidátka na prezidentku a guvernérka Sarah Palin v roce 2010 uvedla, že by Assange stíhala stejně jako teroristy. Další političtí představitelé mluvili dokonce o trestu smrti nebo o atentátu.

Assange se po zveřejnění tajných dokumentů stal terčem obvinění, která se netýkají jeho publikační činnosti, a označil je za účelová. Piráti však považují za nezbytné, aby byla veškerá obvinění týkající se kriminální činnosti řádně prošetřená a doložená tak, aby nebylo pochyb o jejich politické motivaci. Podobně považujeme za zásadní, aby byly důkladným způsobem vyšetřeny veškeré kriminální činy, na které poukazují dokumenty zveřejněné na Assangově webu Wikileaks i dalších platformách jinými whistleblowery. Piráti se shodují na tom, že je ve veřejném zájmu, aby informace o případném porušování mezinárodního práva byly přístupné.