Praha, 21. listopadu 2018 – Minulý týden bylo v Poslanecké sněmovně na návrh ODS opět přerušeno projednávání rozšíření zveřejňování informací v registru smluv na ČEZ a další státem ovládané společnosti. Budeme-li počítat i přerušení projednávání na jednotlivých výborech, jde již o šesté přerušení. Ministerstvo obrany dnes na zasedání Výboru pro obranu navrhlo z registru smluv vyjmout státní podniky spadající pod resort obrany.

Poslankyně ODS Jana Černochová navrhla na plénu Poslanecké sněmovny přerušení projednávání rozšíření registru smluv kvůli nepřítomnosti ministra obrany a s odůvodněním, že ministerstvo nemělo dostatek času na přípravu změny zákona o svobodném přístupu k informacím, kterým by se řešily bezpečnostní otázky registru smluv.

„Je otázkou, jak je možné, že celé ministerstvo se svými zástupy úředníků nedokázalo od ledna, kdy byl návrh zákona předložen, vypracovat takovou změnu, zatímco poslanecký klub Pirátů toto zvládl za dva týdny od okamžiku, kdy byla tato potřeba ODS vyslovena,“ tázal se Jan Lipavský, místopředseda Výboru pro obranu.

Většina přítomných členů Výboru pro obranu na výjezdním zasedání přijala za svůj návrh Ministerstva obrany, který z registru smluv a zákona o svobodném přístupu k informacím vyjímá státní podniky, jejichž zřizovatelem je právě toto ministerstvo.

„Proti oklešťování registru smluv vystoupili z přítomných jen zástupci Pirátů a TOP 09. Zástupci Ministerstva obrany, které již dříve uvedlo potřebu dalších výjimek, nebyli schopní sdělit konkrétní případy, na které by se měly další výjimky uplatnit. Argumenty Ministerstva obrany o ohrožení bezpečnosti se pohybovaly v rovině spekulací,“ popsal průběh dnešního jednání Pirát a člen výboru František Kopřiva.

„Poslanec ČSSD Milan Chovanec na Výboru pro bezpečnost vyjádřil obavu, že transparentnost může způsobit státem ovládaným společnostem problémy a odkázal se na propad akcií Facebooku o 34 miliard dolarů. Ten však nastal po zveřejnění výsledků hospodaření této společnosti. Oproti tomuto argumentu navíc stojí fakt, že Budvar odvede z loňského zisku půl miliardy korun do rozpočtu, takže zveřejňování smluv rozhodně neznamená krach. Chápu obavy některých svých kolegů, že by mohla být ohrožena bezpečnost České republiky a jejích občanů. Snad mi ale nebudou mít za zlé, že se v bezpečnostních otázkách budu více spoléhat na BIS, která ve svých výročních zprávách opakovaně hodnotila registr smluv příznivě a dokonce jej ve výroční zprávě za rok 2015 označila za pozitivní krok v boji proti modernímu organizovanému zločinu,“ komentoval projednávání pirátského návrhu zákona Lipavský.

Piráti dlouhodobě upozorňují, že registr smluv nepředstavuje žádné bezpečností riziko, a to ani po zahrnutí státem ovládaných společností. Již dnes jsou ze zveřejňování v registru vyjmuty informace týkající se např. obchodního tajemství nebo informace, které podléhají utajení dle zákona o ochraně utajovaných informací a doprovodnému nařízení vlády.