Nevers, Francie, 8. března 2022 - Vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš podepsal evropskou deklaraci Nevers Declaration for Women in Entrepreneurship and Innovation. Ta se zavazuje ke snaze otevřít sektor IT, technologií a inovací více ženám a rovněž obsahuje doporučení, jak toho dosáhnout. O tématu a praktických krocích realizace Bartoš jednal také s organizací Czechitas, která se zaměřuje na vzdělávání žen, dětí a široké veřejnosti v informačních technologiích.

„V technických oborech je u nás dnes jen 10 procent žen. Vlastní podnikání zakládají v odvětví jen 2 procenta. Mnoho talentů tak přichází nazmar, což je potřeba změnit. V 21. století považuji za samozřejmé, že bychom se měli snažit odstraňovat bariéry a podporovat rovné příležitosti,“ nastínil Bartoš s tím, že je to klíčové také pro českou ekonomiku.

„Například v IT je dlouhodobě nedostatek špičkových odborníků a odbornic. Moderní technologie přitom dokáží nejen usnadnit život běžným lidem, ale také mají vysokou přidanou hodnotu, posilují naši konkurenceschopnost, přinášejí lepší mzdy a mnoho dalšího. To je v současné krizi enormně důležité. Zároveň řada studií potvrdila, že pestřejší skladba týmů a zapojení lidí s různými životními i odbornými zkušenostmi zlepšuje výsledky projektů a pomáhá v inovacích či kreativitě,“ popsal vicepremiér pro digitalizaci.

Deklarace Nevers Declaration for Women in Entrepreneurship and Innovation obsahuje konkrétní doporučení, jak technologické sektory více otevřít ženám. Ať už ve vztahu k investicím a financování projektů, zvyšování povědomí i osvěty, vzdělávání, mentoringu či startupovým inkubátorům. O tom, jak jednotlivé záměry nejlépe přenést do praxe, hovořil Ivan Bartoš i s Ditou Formánkovou, zakladatelkou Czechitas, a dalšími zástupci této organizace.

„Pod vizi Nevers Declaration for Women in Entrepreneurship and Innovation se s Czechitas také podepisujeme. Inspirujeme, vzděláváme nové talenty v digitálních a technických dovednostech a pomáháme jim je uplatnit v kariéře v technologiích nebo vlastním podnikání. Jsme odhodláni nadále přispívat k rozvoji podnikavosti žen, překlenout mezeru v technických dovednostech žen, a vytvořit tak spravedlivější, otevřený, inkluzivní a inovativnější technologický ekosystém pro digitální ekonomiku,“ uvedla Dita Formánková.

„Z navrhovaných akčních kroků velmi podporujeme investice do diverzifikace řídících orgánů, cílenou komunikaci a navigaci v možnostech financování, a zejména vzdělávací, školící a mentorské programy povzbuzující ženy, aby se vydaly na dráhu podnikatelské kariéry,“ uzavřela zakladatelka Czechitas.

Celý text deklarace najdete ZDE