Praha, 7. února 2018 – Piráti včera jednali se zástupci ANO, SPD a KSČM, tedy stranami, které mají v programu zavedení obecného referenda. Vyjednavači všech stran se shodují na tom, že referenda by měla být závazná. Oproti zmíněným stranám však Piráti prosazují náročnější podmínky v případě rozhodování o změnách ústavy a EU. Jde především o zavedení ústavního referenda s 60% většinou, která je dnes nutná u ústavních zákonů.

Na včerejší schůzce si představitelé zmíněných stran vyměnili své představy.

„Je zřejmé, že ve Sněmovně je vůle referendum zavést. A strany, které mají zavedení referenda v programu, tak mohou učinit i bez zásahu Pirátů. Úkolem Pirátů je nyní zajistit, že výsledek bude racionální a umožní občanům řešit problémy, které politici přehlížejí. Inspirujeme se studií Parlamentního institutu, která popisuje fungování referend v drtivé většině států Evropy. Ohlídáme rizika zneužití,” uvedl poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík.

Oproti populistickým návrhům stran, které o obecném referendu mluví, navrhují Piráti úpravu, která zajistí nejen reálnou využitelnost, ale zároveň bude obsahovat i pojistky proti zneužití:

„Referenda již 8 let využíváme sami uvnitř Pirátské strany. Pokud mají rozumná pravidla, občanské společnosti prospívají. Nesmí se ale zvrtnout v hazard s demokracií. Proto prosazujeme, aby vedle běžného referenda bylo také ústavní referendum s 60% většinou, kterou mají například ve Francii,” doplňuje Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů. Piráti proto jdou do vyjednávání o podobě ústavního zákona o celostátním referendu s požadavkem existence dvou úrovní celostátního referenda:

Běžné referendum

  • Příkladem běžného referenda budou otázky každodenního života, jako je zákaz kouření v restauracích nebo vnitropolitické záležitosti typu odvolání prezidenta, které funguje na Slovensku nebo v Rakousku.
  • Platnost a závaznost referenda vznikne za předpokladu souhlasu nadpoloviční většiny hlasujících. Kvórum hlasů “pro” nemá být přemrštěné, aby nebyla referenda zbytečně neplatná.
  • Občanská iniciativa by měla vyžadovat cca 100 000 až 250 000 podpisů – řádově jde o násobek počtu podpisů na kandidaturu na prezidenta.

Ústavní referendum

  • Bude se týkat změn ústavních zákonů a přenesení působnosti státu na mezinárodní organizace, včetně například členství v EU.
  • Platnost a závaznost referenda vznikne za předpokladu souhlasu 60% většiny hlasujících.
  • Občanská iniciativa bude vyžadovat dvakrát více podpisů než u běžného referenda.
  • Piráti chtějí zavést ústavní referenda s časovým odstupem několika let, aby se občané nejdřív sžili s pravidly běžných referend. Prvky přímé demokracie je třeba zavádět postupně.

Pravidla pro konání referenda chtějí Piráti stanovit jednoznačně, a tím pak minimalizovat riziko zneužití. Podle Ferjenčíka by měl prováděcí zákon upravovat například přístup do veřejnoprávních médií:

„Informace, které občan získá by měly být vyvážené, pravdivé a aktuální. Plánujeme také změnu kvóra. Občané s negativním stanoviskem dnes váhají, zda se mají místního referenda zúčastnit nebo zůstat doma. Referendum je totiž neplatné, pokud se dostaví méně než 35 % občanů. Kvórum místo toho chceme navázat na hlasy pro návrh. Pro zajištění vysoké účasti u referenda prosazujeme souběh termínů referend a voleb.”

V otázkách, jako je například referendum o setrvání v EU, jsou Piráti jednoznačně pro využití ústavního referenda s náročnějšími podmínkami. Piráti by v takovém případě hájili stanovisko pro setrvání v Evropské unii a větší tlak na její reformu.

Zásadní pro nás jsou i pravidla financování kampaní pro a proti návrhu předkládanému v referendu a jejich transparentnost. To je jeden z důvodů, proč prosazujeme nejprve běžné referendum, které umožní odladit a vyzkoušet fungování referenda, kampaní k němu a pojistky proti zneužívání referend domácími i zahraničními aktéry.

Referenda: Jak to chodí ve světě?

Referendum je zavedeno v drtivé většině vyspělých států Evropy, viz přehledová studie Parlamentního institutu Všeobecná referenda ve státech Evropské unie – ústavní a zákonná úprava; závaznost a praxe referend.

<img alt="Stav referend v Evropě" src="/assets/img/articles/2018/referenda.png" title="Stav referend v Evropě" />

Ve státech jako je Velká Británie, se referendum vypisuje pouze na základě zvláštního zákona (světle zelená) až po Švýcarsko, Lotyšsko i Litvu, kde je praxe referend již zavedená (tmavě zelená). Česko je jedním z posledních států, kde každé referendum vyžaduje zvláštní jednoúčelovou změnu ústavy. Z těchto příkladů se lze také poučit, čemu se vyhnout (např. stanovení kvóra podle počtu hlasujících, kdy hlas proti může vést paradoxně k platnému referendu pro).