Hradec Králové, 21. listopadu 2019 – Olga Richterová, poslankyně a místopředsedkyně Pirátů, se setkala během pracovní návštěvy Hradce Králové se studenty oboru Sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, navštívila sociální podnik Bistro u dvou přátel, kde se setkala s Kateřinou Drábkovou, ředitelkou obecně prospěšné organizace Skok do života s téměř stovkou klientů se speciálními potřebami, a na závěr navštívila hradecké Centrum duševního zdraví, kde se věnovala tématu bydlení.

Univerzitní debatu s názvem „Aby nikdo nezůstal na vedlejší koleji“ připravil Ústav sociální práce FF UHK. Přítomné studenty i pedagogy zajímal zejména způsob tvorby zákonů, které se týkají jejich oboru (sociálně-právní ochrana dětí, pomoci v hmotné nouzi) nebo stav zákona o sociálním bydlení.

„Studenti byli velmi překvapeni, jak málo pozornosti je věnováno výsledkům projektů, které ověřují efektivitu různých nástrojů: například pomoc s hrazením kauce na byt, která prokazatelně udrží po roce v bydlení 83 % domácností. Namísto podpory chce ministerstvo snížit prostředky na tuto oblast v roce 2020 o dalších 20 milionů korun,“ uvedla Richterová.

Bistro u dvou přátel poskytuje sociální rehabilitaci lidem s duševním i fyzickým postižením a funguje jako sociální podnik obecně prospěšné společnosti SKOK do života. Jeho pracovní tým tvoří z velké části pracovníci s mentálním postižením.

„Neprovázanost termínu registrace sociální služby, spojená s nutností zahájit poskytování služeb, a termínu zařazení do krajské sítě jakož i vyhlášení výzev na kraji a ministerstvu pro možnosti financování jsem probírala s paní ředitelkou Kateřinou Drábkovou. Uvedla, že dnes už je téměř nemožné založit novou sociální službu, pokud neexistuje již fungující organizace. S ministerstvem práce a sociálních věcí budu jednat o zjednodušení tohoto administrativně neskutečně složitého postupu. Druhé téma, které budu řešit s MPSV, je služba podpory samostatného bydlení, kterou SKOK do života také provozuje. Jde o velmi efektivní způsob, jak zajistit samostatnost lidí, kteří by jinak velmi snadno spadli do dluhů a vlastní hospodaření by nezvládli. Nyní je služba hrazená klienty, ale s novelou zákona o sociálních službách bude příležitost toto změnit,“ informovala Richterová o plánovaných aktivitách.

Centrum duševního zdraví v Hradci Králové pak nabídlo další pohled na specifické potřeby lidí s duševním onemocněním: ti totiž pro úspěšnou léčbu potřebují jak jistotu bydlení tak i jistotu práce. A právě v oblasti bydlení mohou obce pomoci.

„Odborný ředitel hradecké Péče o duševní zdraví psycholog Martin Halíř potvrdil nedostatek pedopsychiatrů a dětských psychologů i v tomto regionu. S tímto systémovým problémem se obrátím nejen na Ministerstvo zdravotnictví, ale i na zdravotní pojišťovny. Stejnou potíž mi totiž při cestách po regionech potvrzují všichni, kteří potřebují zajistit služby pro traumatizované děti a děti s duševním onemocněním,“ uzavřela hodnocení dnešního pracovního výjezdu Richterová.