Praha, 17. prosince 2020 – Na dnešní tiskové konferenci k reformě dohledu nad veřejnými zakázkami byl představen návrh zákona poslanců ANO, Pirátů, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN na zřízení Úřadu pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek. Ten by měl nově dohlížet na veřejné zakázky místo Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), kde vládnou dlouhodobě neuspokojivé poměry. Cílem legislativy je omezit prostor pro korupci a učinit systém předvídatelným a transparentním. Úřad bude zároveň poskytovat koordinovanou metodickou podporu zadavatelům.

Široká koalice šesti politických stran se shodla, že současná podoba přezkumu ÚOHS je nedostatečná. Reforma tak obsahuje pravidla pro nezávislý a nestranný přezkum z institucionálního hlediska i změny, které zlepší zadávání veřejných zakázek v České republice.

„Předkládaný návrh zákona vznikl na základě konsensu, který jsme společně s protikorupčními organizacemi dojednali u kulatého stolu v létě tohoto roku na půdě Senátu. Mezi základní sjednané body patří rozdělení ÚOHS na antimonopolní část a sekci dohledu nad veřejnými zakázkami, zavedení jednoinstančního kolektivního rozhodování senáty složenými z odborníků, transparentní výběrové řízení na předsedu úřadu a zdůraznění podpůrné a metodické funkce úřadu pro zadavatele,” vysvětlil místopředseda Poslanecké sněmovny Pirát Vojtěch Pikal.

Poslanec Petr Dolínek z ČSSD uvedl, že prostředí veřejných zakázek musí být předvídatelné a transparentní, a proto návrh podporuje. Důležitost lepší metodické podpory zadavatelům ze strany současného ÚOHS zdůraznili i ostatní předkladatelé. „Chybí nejen transparentnost a předvídatelnost, ale i metodická podpora, s čímž bojují starostové i primátoři,“ popsal Marian Jurečka, předseda KDU-ČSL.

„Pro mě je důležité, aby nový úřad vedle svých rozhodnutí vykonával i metodickou podporu pro účastníky v procesu zadávání veřejných zakázek,” zdůraznila také poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová.

Ačkoliv poslanci představili návrh zákona v široké koalici politických stran, předpokládá se ještě podrobnější debata především k oblastem financování nového úřadu, způsobu jmenování členů jeho orgánů a počtu instancí v jednotlivých řízeních. Poslanci se ale jednoznačně shodují, že současná situace ve výkonu dozoru nad zadáváním veřejných zakázek je neuspokojivá.

„Jsme připraveni vést nad tímto návrhem širokou debatu jak s vedením ÚOHS, tak s dalšími odborníky. Souhlasíme v každém případě s potřebou úpravy fungování ÚOHS a jak vzešlo z debaty v protikorupční skupině vedené předsedou Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem, je zjevné, že takto to vidí většina politických klubů. Proto věřím, že najdeme nad úpravou fungování ÚOHS většinovou shodu,” uvedla poslankyně ANO Taťána Malá.

„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je stěžejní pro férové fungování veřejných zakázek a je důležité, aby ve veřejných zakázkách neuspěli ti všehoschopní, ale ti schopní,“ dodal v závěru Jan Farský, první místopředseda hnutí STAN.