Praha, 19. června 2020 – Piráti slaví úspěch. Sněmovnou dnes prošel návrh zákona o urychlení výstavby infrastruktury, jehož součástí je i pirátský návrh na zavedení elektronického stavebního deníku. Ten budou nově muset vést všichni dodavatelé stavebních prací u všech staveb zadávaných jako nadlimitní veřejné zakázky placené z veřejných peněz. Piráti si od změny slibují zefektivnění, zrychlení a centralizaci kontroly stavebních prací. „Zavedení elektronického stavebního deníku díky lepší kontrole zlepší také kvalitu stavebních prací a výrazně omezí prostor pro korupci,” uvedl autor návrhu a pirátský poslanec Ondřej Polanský.

Jednoznačná identifikace autora každého zápisu v deníku, možnost přikládání fotografií nebo centralizovaná kontrola kvality zápisů v reálném čase – to jsou jen některé z mnoha výhod elektronické formy stavebního deníku.

„Současná situace na velkých stavbách není udržitelná. Manipulace s papírovým stavebním deníkem je nepohodlná a vždy existuje riziko jeho poškození či ztráty. To se například stalo při stavbě dálnice D47 u Ostravy, kdy byl deník z nějakého důvodu skartován. Dodnes tak nelze zjistit, jaké materiály byly použity v základech propadající se dálnice, ani kdo použití těchto materiálů schválil,“ vysvětlil Ondřej Polanský.

Povinnost vést elektronický stavební deník by ale měla platit pouze v případě tzv. nadlimitních veřejných zakázek, tedy stavebních prací soutěžených na základě zákona o zadávání veřejných zakázek s hodnotou vyšší než 150 milionů korun. Drobné stavebníky tak nezatíží.

„Do stavebnictví podle našich odhadů podle údajů z roku 2018 teče z veřejných rozpočtů asi 220 miliard Kč, což představuje asi 15 procent všech veřejných výdajů. A jediným svědkem o průběhu realizace těchto zakázek je právě papírový stavební deník. V minulosti se přitom odehrálo několik případů, kdy při závažné havárii nebo reklamaci stavební deník záhadně zmizel. Stát se pak dostal do slepé uličky. Krom zmíněné D47 u Ostravy mohu zmínit také problematické vyšetřování tragické vlakové nehody ve Studénce. Bohužel nejsou na českých stavbách výjimečné ani různé prohřešky proti stavebnímu zákonu jako je zpětná změna záznamů ve stavebním deníku, vynechávání prázdných míst pro pozdější vpisy, antidatování záznamů či dokonce vedení více verzí stavebního deníku. Doteď totiž neexistoval žádný nástroj, který by dokázal tyto nešvary systematicky odhalovat. To se zavedením elektronického stavebního deníku změní,” dodal poslanec.

Návrh ještě musí schválit Senát, platit by poté mohl od roku 2021.