Praha, 2. listopadu 2018 – Prvním čtením dnes prošel návrh skupiny poslanců inspirovaný dubnovým návrhem Piráta Jakuba Michálka na snížení odměn politiků, kteří kumulují funkce. Piráti tehdy poukázali na to, že i mezi poslanci je jich několik, kteří jsou zároveň hejtmany, členy správních rad nebo zastupiteli. Podle Pirátů samotná kumulace funkcí nemusí být nutně problém, protože propojuje národní agendu s místní. Poukázali ale na to, že je nepřijatelné, pokud jsou politici placení za funkce, které ve skutečnosti nevykonávají. Aktuální návrh předložili poslanci hnutí ANO a Jakub Michálek v reakci na vrácení komplexnější novely z dílny Pirátů k přepracování.

„Návrh spočívá v tom, že politici se dvěma funkcemi budou brát na plný úvazek 140 %, nikoliv celých 200 %. Tento problém se řešil už před stovkami let, kdy Jan Hus kritizoval tzv. mnohoobročnictví, kdy biskupové hromadili funkce a majetek. Hlavním smyslem je, aby si poslanci uvědomili, že nejsou nadlidé a že očividné nesmysly jim už nebudou procházet,“

vysvětlil spolupředkladatel návrhu Jakub Michálek.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš byl určen zpravodajem tisku a uvedl, že právě finance jsou častou motivací pro sbírání funkcí:

„V řadě případů je dvojí nebo trojí odměna hnacím motorem, aby někteří politici v těchto funkcích figurovali. My jsme se například několikrát ptali, co politik v dozorčí radě dělal a nikdo nám nebyl schopen odpovědět, jakou práci odvedl. Ve zvolené funkci může být člověk placen za funkci, kterou nevykonal. Místo toho, aby seděl ve Sněmovně, otevírá například v kraji cyklostezku. Doufáme, že se nám pozměňovacími návrhy podaří výčet funkcí rozšířit, protože v projednávaném návrhu došlo oproti původnímu návrhu Pirátů k zúžení například o krajské zastupitele nebo hejtmany.“

Argument, který potvrzuje, že kumulace představuje problém, uvedl na plénu Sněmovny Mikuláš Ferjenčík:

„Podle statistiky hlasování je z 20 poslanců, kteří nejméně chodí do práce, alespoň sedm komunálních politiků nebo krajských zastupitelů. Zbytek jsou většinou ministři, případně výjimky ze zdravotních důvodů. Podstatná část poslanců, kteří mají viditelně slabou docházku, jsou komunální politici – čísla jsou jednoznačná.“