Praha, 12. dubna 2019 – O počtu přijímaných žáků a vzdělávací nabídce středních škol by měly do budoucna rozhodovat kraje. Netýká se to přitom pouze státních škol, ale i škol soukromých. To vyplynulo ze schůzky ministra Plagy a hejtmanky Karlovarského kraje Jany Mračkové Vildumetzové reprezentující Asociaci krajů. Ministr Plaga zároveň podpořil požadavek krajů na zavedení celoplošného testování žáků v pátých a devátých třídách základních škol. Piráti považují takový postup za rizikový. Zavádění dalšího celoplošného testování povede podle Pirátů za současných podmínek pouze k dalšímu omezení výuky na úkor přípravy žáků na testy. V rámci svého programu chtějí Piráti naopak více podpořit roli ředitelů a rozšířit jejich pravomoci.

Piráti hájí svobodu volby vzdělávací cesty. O volbě oboru by měl rozhodovat především žák a jeho rodiče. Stát by měl poptávku rodičovské veřejnosti reflektovat. Tento návrh může naopak vést k tomu, že budou omezovány obory, které nejsou pro kraj strategicky důležité, přestože je o ně ze strany žáků a rodičů zájem. Pokud má přenos pravomoci na kraj za cíl posílit zajištění souladu mezi vzdělávací nabídkou a potřebami zaměstnavatelů, měli bychom se primárně soustředit na příčiny nedostatku pracovní síly v některých profesích a na to, proč absolventi hledají pracovní uplatnění mimo vystudovaný obor. To je skutečný problém, na který bychom se měli zaměřit, místo zavádění takovýchto omezujících opatření.

Hodnocení a testování žáků by mělo být dle našeho názoru zpětnou vazbou pro učitele a žáky z hlediska nastavení kvality výuky a rozvíjení potenciálu žáka na jeho maximum. Celoplošné testování ve své současné podobě toto nenabízí, proto se stavíme k dalšímu zavádění celoplošného testování žáků kriticky. Alarmující výsledky jednotných přijímacích zkoušek i státní maturity poukazují na jejich neadekvátní systémové nastavení. Těžko se lze ztotožnit s tvrzením, že by byla příčinou pouze nedostatečná připravenost žáků. Chybí jasná specifikace toho, co by měly testy měřit a zjišťovat. Proto se musíme zaměřit na revizi nastavení jednotných přijímacích zkoušek a státní maturity, aby měly skutečně vypovídající hodnotu.