Praha, 30. listopadu 2020 – V pátek potvrdil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu vyměřenou Ochrannému svazu autorskému (OSA) ve výši téměř 11 milionů korun za zneužití dominantního postavení. OSA mezi lety 2008 a 2014 totiž vybíral poplatky od hoteliérů za rozhlasové a televizní přijímače na neobsazených pokojích. Rozhodnutí je již pravomocné. Piráti jsou dlouhodobými kritiky praktik OSA a navrhují úpravy zastaralé legislativy k autorskému právu.

„Tentokrát zdravý rozum zvítězil a ÚOHS potvrdil to, co dlouhodobě na OSA kritizujeme, tedy absurditu výběru poplatků tam, kde evidentně nevzniká žádný nárok,“ komentovala udělení pokuty pirátská poslankyně Lenka Kozlová.

Pokuta byla udělena již v lednu letošního roku, ale rozhodnutí bylo dosud nepravomocné. OSA s jeho závěry nesouhlasil a podal proti rozhodnutí ÚOHS rozklad, který byl minulý týden zamítnut. Tím byla pokuta potvrzena pravomocně. Svaz se může obrátit na soud, ale pokutu zaplatit musí. Ve svém rozhodnutí ÚOHS upozorňuje, že se ve stanoveném období OSA snažil paušálním výběrem autorských odměn obohatit neoprávněně. Úřad konstatoval, že nelze vybírat poplatky v případě, kdy prokazatelně nemohlo dojít k užití autorského díla.

Povinnost platit poplatky za televizi a rozhlas na pokojích s ubytovacím zařízením se vrátila po tříleté pauze v roce 2008. Až do roku 2014, kdy bylo novelou autorského zákona zamezeno vybírání poplatků paušálně, OSA vybírala autorské odměny dokonce i za přijímače v neobsazeném ubytovacím zařízení. Problémy s autorskými svazy ani později nevymizely. Následně začaly svazy kompenzovat pokles svých příjmů zdražováním sazebníku, což činily v rozporu s platnou legislativou.

„Ochranný svaz autorský každoročně vybere více než jednu miliardu korun, které jsou pak netransparentně přerozdělovány. Samotné náklady na provoz OSA přesahují 150 milionů korun ročně. Bohužel i současná právní úprava jde například proti zájmu spotřebitelů a živnostníků. Chceme dostat autorský zákon skutečně do 21. století, přizpůsobit ho moderní době a moderním technologiím. Máme připraveno několik pozměňovacích návrhů k vládní novele,“ uvedla Kozlová k návrhům Pirátů, mezi něž patří i zrušení poplatku z prázdných médií, vyjmutí živnostenských provozoven z povinnosti poplatku za rozhlasové a televizní vysílání, povolení kopírování not pro osobní potřebu nebo zrušení bezdůvodného obohacení ve dvojnásobné výši.