Ostravsko, 19. února 2018 – Ostravsko se již několik dnů opět potýká se zhoršenou kvalitou ovzduší. Limity polétavého prachu, který má na svědomí až 11 tisíc předčasných úmrtí ročně i vysoce dráždivého oxidu siřičitého byly několikrát překročeny. Na špatné ovzduší a smog si zvyknout nelze. Piráti již minulý týden předložili pozměňovací návrhy k zákonu o ochraně ovzduší.

„Situace z posledního období jen ilustruje dlouhodobý stav, kdy lidé žijí v lokalitách, kde je překračování zákonných limitů znečištění ovzduší běžný jev. I proto jsme za Piráty předložili pozměňovací návrhy k zákonu o ochraně ovzduší. Směřujeme tak ke zlepšení podmínek v dohledné době," říká Jan Nezhyba, pirátský garant pro oblast životního prostředí z Moravskoslezského kraje.

Konkrétní znění pozměňovacích návrhů představila minulý týden předsedkyně Výboru pro životní prostředí PS PČR Dana Balcarová. Jedná se o zrušení výjimek na překračování limitů znečištění pro velké elektrárny a zavedení pravomoci obcí zakázat spalování hnědého nekvalitního uhlí.