Praha, 17. března 2021 - Výbor pro životní prostředí dnes již poněkolikáté projednával kauzu otravy řeky Bečvy, její zdlouhavé prošetřování a hlavně kroky, jak podobným haváriím předcházet. Pirátská předsedkyně výboru Dana Balcarová již v minulosti upozornila na nutnost nastavení jasných vyšetřovacích postupů. Do přípravy nové legislativy, která by to zajistila, budou na popud Pirátů zapojeni i členové Výboru pro životní prostředí.

„Je nezbytné vypracovat takový materiál, který bude upravovat postup orgánů státní správy a dalších zúčastněných subjektů při ekologických haváriích koordinovaně. Bez ohledu na to, v jakém režimu a pod jaké ministerstvo spadají. V tom smyslu jsme ostatně Ministerstvo životního prostředí již zavázali usnesením Poslanecké sněmovny z prosince 2020. Na dnešním Výboru pro životní prostředí jsme s ministerstvem dospěli i k dohodě na zapojení poslanců z výboru do přípravy návrhu novely vodního zákona, která by měla tento problém řešit. Do příprav se zapojím a budu trvat na tom, aby nový systém důsledně evidoval jednotlivé kroky a postupy i předávání informací mezi všemi aktéry,“ uvedla Balcarová.

„Chystanou legislativu považuji za důležitý krok. Proto jsem rád, že se Pirátům podařilo vyjednat s ministerstvem i uspořádání kulatého stolu, kde se sejdeme se zástupci pracovní skupiny, která legislativu připravuje. Na dnešním jednání z úst pana ministra Brabce k zářijové otravě Bečvy zaznělo to samé, jako již několikrát. Vzhledem k probíhajícím šetření policie nemá ministr žádné nové informace, které by nám mohl sdělit. Musíme počkat až bude konečně hotový znalecký posudek, avšak znalec jeho vypracování již dvakrát odložil. Tento znalec navíc nepochopitelně porušil mlčenlivost svým vystoupením v médiích a já pochybuji o jeho důvěryhodnosti,“ doplnil zpravodaj bodu, pirátský poslanec František Elfmark.

Kromě chystané legislativy se dnes řešily také nejasnosti ohledně vyplácení financí rybářům za odstraňování následků havárie (zejména za kafilerii). „Zástupci krajů neví, za jakých podmínek mohou vyplatit finance ze speciálního účtu. Rybáři tak na finance stále čekají. To musí být co nejrychleji vyřešeno,“ uzavřel Elfmark.