Hlavní obava se týká části plánu, která počítá s tím, že by se digitální eura dala používat i bez internetu. Tato myšlenka je na základě současné technologie podle Peksy nerealizovatelná a mohla by vést k masovému padělání digitálního eura, což by nenávratně poškodilo jeho hodnotu.

Peksa varuje, že podobné nedostatky by mohly přilákat zločince a státy, které by chtěly euro oslabit. „Ochrana proti kopírování digitálních dat selhala už mnohokrát. V tomto případě by se nejednalo jen o nelegální kopie filmů, ale o padělání digitálního eura. A to má nedozírné následky. Kromě toho v návrzích chybí ochrana soukromí při online platbách, což by umožnilo ECB sledovat finanční transakce občanů.“ vysvětluje Peksa.

Podobné obavy vyjádřili i Prof. Christian Grothoff a Prof. Tanja Lange, kteří poukázali na nedostatečnou pozornost ECB věnovanou pokročilým kryptografickým řešením. Zdůrazňují, že je potřeba vypsané tendry přepracovat, aby byly bezpečné a skutečně realizovatelné.

Z tohoto důvodu europoslanec Peksa vyzývá k:

- Prodloužení lhůty pro podávání nabídek na zbudování digitálního euro na minimálně tři měsíce.
- Rozdělení větších zakázek na menší části.
- Přepracování požadavků na online platby, aby zahrnovaly silné záruky ochrany soukromí.
- Odstranění nerealizovatelné offline části z tendru.