Brusel, 19. listopadu 2019 – Pirátský europoslanec Mikuláš Peksa se minulý týden zúčastnil Ženevského fóra, které se zabývalo čínským zneužíváním technologií k potlačování základních lidských práv. Peksa upozornil na nebezpečné banalizování čínské digitální diktatury jak na české politické scéně, tak na půdě Evropského parlamentu. Za účinnou prevenci proti realizaci čínského scénáře v evropském kontextu považuje transparentní právní státy a nezpochybnitelné soukromí občanů.

Dvoudenního Fóra, pořádaného Tibetskou vládou v exilu, se zúčastnili také zástupci organizace UN Watch, občanskoprávní organizace 2047 Hong-Kong Monitor či sinolog Univerzity Karlovy Filip Jirouš. V průběhu konference zaznělo mnoho konkrétních příkladů čínských zásahů do základních práv občanů. „V současné době můžeme například v České republice vidět snahy o banalizaci porušování lidských práv v Číně. A to bohužel jak v okolí Hradu, tak i v Evropském parlamentu,” uvedl Peksa. Naráží tak na fakt, že ve stejnou chvíli, kdy probíhalo Ženevské fórum, se europoslanec Jan Zahradil /ODS/ stal předsedou skupiny přátelství EU – Čína v Evropském parlamentu, která je podle agentury Bloomberg jedním z nástrojů prosazování čínského vlivu v Evropě.

Ve svém příspěvku Peksa definoval pět základních oblastí, ve kterých dochází ke zneužívání technologií ze strany Číny. Jde o monitorování občanů a facial recognition, bránění svobodnému přístupu k informacím a důsledná propaganda, odměňování za ohýbání zad ve prospěch režimu a trestání některých skupin obyvatel jen proto, že „jsou“ (například v případě Ujgurů).

Peksa následně uvedl kroky, které jsou nezbytné k obraně občanských práv a svobod v Evropě. „V první řadě jde o důslednou ochranu soukromí občanů, transparentní vládu a aktivní ochranu lidských práv. To, co se děje v Číně, je hrozné a je to jen první krok. Technologie umožňují a budou umožňovat mnohem více. Jsou typickým dobrým sluhou, ale špatným pánem,” uvedl Peksa.

Tématu regulace umělé inteligence a dodržování lidských práv se v Evropském parlamentu věnuje také Markéta Gregorová: „Mohlo by se zdát, že téma zneužívání technologií k sociálním a ekonomickým represím je pro nás vzdálené, ale není to pravda. Jak ukázalo Ženevské fórum, technologie sociální kontroly jsou exportovány a využívány k potlačování základních lidských práv ať už v Tibetu, při aktuálních nepokojích v Hong-Kongu nebo v případě „převýchovy“ Ujgurů v koncentračních táborech. Mezinárodní komunita k těmto jasným příkladům snahy o kompletní kontrolu nad lidskými životy nesmí mlčet,” uvedla Gregorová.

Na závěr Fóra účastníci podepsali společnou Deklaraci, pomocí které vyzývají čínskou vládu, aby přestala zneužívat technologie k porušování lidských práv.